Świadomy wybór

Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie! (Łk 22,42) – modlił się Jezus w Ogrójcu tuż przed pojmaniem przez żołnierzy wysłanych przez arcykapłanów. 


Skały, na których modli się Chrystus, są ukształtowane w ten sposób, jakby przed Zbawicielem znajdował się kamienny ołtarz. Ołtarz, na którym On ma się złożyć w ofierze. Na chmurze nad skałą ołtarzem ukazują się anioły trzymające symbole męki Pańskiej, zwiastujące Jezusowi to, przez co będzie musiał przejść.

Oprócz krzyża są to kolumna, przy której zostanie ubiczowany, włócznia, którą setnik przebije Mu bok, i trzcina, na której żołnierze podadzą Mu gąbkę z octem.
Chrystus przebywał w Ogrójcu z trzema uczniami – Piotrem, Janem i Jakubem. Mimo napomnień Zbawiciela, by czuwali, wszyscy zasnęli. Widzimy ich śpiących u dołu obrazu. Z prawej strony w tle możemy natomiast dostrzec żołnierzy idących z Jerozolimy. Drogę wskazuje im znajdujący się na czele oddziału Judasz. Za kilka chwil dotrą oni do Ogrodu Oliwnego, aresztują Chrystusa i odprowadzą Go do pałacu arcykapłana.
Artysta podpisał się na obrazie.

Na kamieniach nad śpiącymi apostołami umieścił napis „OPUS ANDREAE MANTEGNA” (dzieło Andrei Mantegna).
Namalowane z prawej strony ptaki pełnią funkcję symboliczną. Siedzący u góry na gałęzi czarny sęp zapowiada nieszczęście, jakie wkrótce nastąpi. Na samym dole, bezpośrednio pod sępem, na ziemi przy strumieniu widzimy jednak białe pelikany. W średniowieczu wierzono, że te ptaki karmią swoje dzieci własną krwią. Dlatego pelikan stał się popularnym w sztuce symbolem zbawczej ofiary Chrystusa.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Więcej nowości

Reklama