Klikaj i wierz

Dziwne, że do tej pory producenci programów multimedialnych nie zasypali rynku grami o tematyce religijnej.

Multimedialna katecheza w opracowaniu ks. Rafała Bednarczyka, ks. Dariusza Kurzy-dły, Doroty Sys i Mateusza Totaka to katechetyczna pomoc na mia­rę wyzwań XXI wieku.

Wysiłek firmy Young Digital Planet dostrzeżony został podczas ostatnich Targów Wydawców Katolickich, bo pro­gram otrzymał Feniksa 2014 w ka­tegorii multimedia.

42 rozbudowane tematy ujęte w 4 rozdziały pomagają najmłod­szym zrozumieć, czym są dzieło stworzenia, grzech i zapowiedź zbawienia, jak Jezus wypełnia obietnicę zbawienia ludzi oraz dlaczego Kościół jest wspólnotą zjednoczoną miłością i sakramen­tami.

Wykorzystująca atrakcyjną animację, elementy interaktywne oraz karaoke aplikacja z pewno­ścią nie zastąpi katechety ani przekazu wiary w rodzinie, ale może być oparciem bądź punktem wyj­ścia do atrakcyjnego rozbudzania chrześcijańskiego zaufania i miło­ści do Boga.

Przeznaczona jest dla dzieci od 5 do 9 lat, ma być dostęp­na na najpopularniejsze platformy tabletowe i komputerowe.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama