Słowo jak miecz

Każda z tych myśli może stać się mottem na dany dzień lub odpowiedzią na nurtujące ludzi pytania. Tomik złotych myśli pozwala zobaczyć papieża Benedykta z zupełnie innej strony.

Kto nie ma czasu lub ochoty przebijać się przez opasłe tomy teologiczne, może sięgnąć po niewielki tomik. – Taka myśl była u podstaw opracowania „Złotych myśli”, by pokazać papieża Benedykta w „pigułce”. W dzisiejszym świecie nie każdy może sobie pozwolić na czytanie wielkich dzieł, i to wielkich dwojako. Raz z powodu objętości, dwa z powodu nagromadzonych treści – mówi prof. Marzena Górecka, która wspólnie z ks. prof. Krzysztofem Góździem zajęła się redakcją książki.

Zdania na wagę złota
Pomysł wydania „Złotych myśli” zrodził się spontanicznie, 2 lata temu, a dokładnie wiosną 2013 roku, po wydaniu czterech pierwszych tomów „Dzieł Zebranych papieża Benedykta XVI” w języku polskim, na które KUL ma wyłączność.

– Po wnikliwej lekturze ponad 3000 stron (obecnie liczba tomów i stron się podwoiła!) uświadomiłam sobie nagle rangę i unikatową głębię opracowanych i opublikowanych tekstów, ale także ich obszerność i idącą z tym w parze niemożność przyswojenia ich sobie w tej formie przez wszystkich. Pracując nad polskim wydaniem dzieł „Opera Omnia” Ratzingera, odkrywaliśmy, że pośród wielu naukowych, czasem trudnych sformułowań, papież robi kilka zdań podsumowania zagadnienia, jakim się zajmuje. Te kilka zdań, czasem jedno, czasem więcej, przemawiają wprost do serca.

– Te właśnie staraliśmy się wydobyć – mówi prof. Górecka. Tak obok polskiego tłumaczenia dzieł Josepha Ratzingera powstają małe tomiki zawierające złote myśli. Właśnie ukazał się trzeci z nich. Klucz wyboru tekstów, jakie znajdują się w „złotych myślach”, jest prosty. Z bogatego, momentami zawiłego, naukowego wywodu zostały wybrane kluczowe fragmenty, streszczające główne treści.

– Te słowa-myśli torują, ugruntowują i oświecają wymagającą drogę wiary chrześcijanina. Dla mnie praca nad tym tekstem stała się swoistymi rekolekcjami. O ile na początku rozmiar dzieła wydawał się przerażający, o tyle teraz każdy kolejny rozdział jest materiałem do osobistych rozważań, a także patrzenia na własne życie i otaczającą nas rzeczywistość z nowej perspektywy – przyznaje prof. Górecka.

Znajdziesz pocieszenie
Seria „Złote myśli Josepha Ratzingera” (zaplanowana odpowiednio do całej 16-totomowej edycji jego Dzieł Zebranych na kilkanaście tomów) jest skierowana do wszystkich niezależnie od wieku, pochodzenia społecznego, wykształcenia, zawodu czy też upodobań – podkreślają redaktorzy. – „Złote myśli” można czytać – podobnie jak samą Biblię – dosłownie wszędzie: w domu, szpitalu i więzieniu, w autobusie i pociągu, w przerwie w pracy i w plenerze. Wiele osób praktykuje poranną lekturę bądź Pisma Świętego, bądź tekstów jakiegoś świętego, a przeczytane słowa towarzyszą im cały dzień. Podobnie może być z myślami Ratzingera.

- Mnie osobiście ostatnio chodzą po głowie dwa takie złote zdania. Jedno to „Krzyż nie jest końcem, lecz jedynie początkiem.” Drugie: „Ostatnim słowem historii świata będzie zwycięstwo miłości”. To bardzo pocieszające i dające nadzieję stwierdzenie. Szczególnie dziś w świecie niepewności, często lęku o różne sprawy, papieskie zapewnienie o zwycięstwie Miłości brzmi bardzo pocieszająco, a takich zdań, które można odnieść do różnych sfer życia, jest bardzo dużo – zapewnia prof. Górecka.

Dobre dla każdego
Z informacji zwrotnych, jakie docierają już do redakcji „Złotych myśli”, wynika, że często są one wykorzystywane jako narzędzie nowej ewangelizacji. – Dobrze podeprzeć się papieskimi myślami, szczególnie gdy są bardzo celne i pasują do dzisiejszego zawiłego świata. Wiemy, że korzystają z nich kapłani przygotowujący kazania i ludzie świeccy prowadzący ewangelizację w naszej diecezji. Z pewnością osób, które się nimi posługują, jest dużo więcej. Naszym zdaniem w obliczu coraz głośniej propagowanych antywartości i antychrześcijańskiego trendu „Złote myśli” Ratzingera są jak miecz, przenikający duszę i ciało. Są nieustannym przypomnieniem prawdy, że człowiek istnieje i może zrozumieć siebie tylko w relacji do Boga – podkreślają redaktorzy.

3. tom „Złotych myśli” Josepha Ratzingera ukazał się na podstawie nowego, udoskonalonego przekładu trylogii „Jezus z Nazaretu” – literackiego testamentu Benedykta XVI. Tomy „Dzieł Zebranych” oraz tomiki „Złotych myśli” J. Ratzingera można nabyć w Wydawnictwie KUL. Szczegółowe informacje na stronie: www.kul.pl/opera-omnia-josepha-ratzingera.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Więcej nowości

Reklama