Milion czytelników

Już na początku ubiegłego miesiąca Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES zarejestrował milionowe odwiedziny. Pierwszy milion odwiedzających ta biblioteka cyfrowa osiągnęła w przeciągu trzech lat swojej działalności.


Księgozbiór Wirtualny FIDES gromadzi i prezentuje zbiory udostępnione przez biblioteki działające w ramach Federacji oraz utwory przekazane do publikacji bezpośrednio przez twórców i wydawców. Obecnie w Księgozbiorze Wirtualnym znajduje się 665 publikacji. Są to zarówno zdigitalizowane cenne stare druki i książki wydane przed 1939 rokiem, jak i wiele współczesnych książek i czasopism w wersji elektronicznej.

Wirtualny księgozbiór jest nieustannie rozwijany i otwarty na współpracę z wydawcami i autorami. Biblioteka cyfrowa FIDES włączona jest do sieci polskich bibliotek cyfrowych w ramach serwisu pod nazwą Federacja Bibliotek Cyfrowych, a w niedalekiej przyszłości jej zbiory będą dostępne również za pośrednictwem europejskiej biblioteki cyfrowej Europeana.

Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES zrzesza obecnie 90 kościelnych bibliotek, w większości mających charakter naukowy. W dniach 7-10 września br. w Wyższym Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie odbędzie się XV Walne Zgromadzenie Federacji FIDES z udziałem delegata Konferencji Episkopatu Polski, bpa prof. Andrzeja Siemieniewskiego. Przewodniczącym Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES jest ks. dr Jerzy Witczak z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Adres internetowy: http://digital.fides.org.pl

Warto zapoznać się także z kolekcją PWT w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=119. Kolekcja PWT w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej liczy już 200 publikacji. Obejmuje ona aktualnie 23 numery czasopism "Wrocławski Przegląd Teologiczny" i "Colloquium Salutis", 13 doktoratów obronionych w PWT, 137 pozycji ze zbiorów Biblioteki PWT wydanych w latach 1801-1945, 15 książek wydanych w PWT oraz 12 starych druków. Interesujący artykuł o księgozbiorach kościelnych w polskich bibliotekach cyfrowych znajduje się natomiast tu: http://digital.fides.org.pl/dlibra/docmetadata?id=705 *** Powyższy tekst został przesłany redakcji przez księdza doktora Jerzego Witczaka.

Artykuły z poszczególnych działów serwisu KULTURA:

 • Film
 • Literatura
 • Muzyka
 • Sztuka
 • Zjawiska kulturowe i społeczne
 • Sylwetki
 • Rodzina i społeczeństwo
 • «« | « | 1 | » | »»

  aktualna ocena |   |
  głosujących |   |
  Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

  Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

  Reklama

  Reklama