Ufność w godzinę śmierci

Autorzy książki „Zobaczyć Boga”, pisząc o śmierci, zaglądają w stronę tajemnicy, ale nie głoszą łatwego pocieszenia rodem z supermarketu religii.

Umierającemu w dłonie gromnicę włożyć, o Wiatyku pamiętać. W liturgii sakramentu namaszczenia chorych uczestniczyć całą rodziną, aby odchodzący do Pana otoczony był bliskością. Ciało zmarłego w trumnie ułożyć w takiej pozycji, jaką zajmował w zgromadzeniu liturgicznym: jeśli był wyświęconym szafarzem – głową w stronę ludu, jeśli był świeckim – głową w stronę ołtarza. Z takich zdań – po części praktycznych, po części wprowadzających w znaczenie obrzędu pogrzebu – składa się książka „Zobaczyć Boga”. Napisana przez czterech kapłanów, którzy piszą konkretnie, praktycznie, ale także wyjaśniają sens sakramentów. Odpowiadają na pytania, od których nie uciekniemy: czy Kościół zezwala na kremację? Jak pochować dziecko nienarodzone? Na czym polega sens modlitwy za zmarłych, skoro są już całkowicie w rękach Boga?

Często przywoływanymi tu autorytetami są papież Benedykt XVI, Gisbert Greshake, Hans Urs von Balthasar czy ks. Grzegorz Strzelczyk. Ich wysiłek teologiczny pozwala coraz bardziej odkrywać sens śmierci. Dogmatyczne prawdy wyrażone we współczesny sposób skłaniają do głębszego namysłu, wolnego od naiwnych wyobrażeń piekielnego cierpienia. Von Balthasar pisze, że jedyną „rzeczą ostateczną” jest sam Bóg. On „jest niebem jako zdobyty, piekłem jako utracony, sądem jako egzaminujący, czyśćcem jako oczyszczający”.

Autorzy książki, choć mają odmienne temperamenty i styl pisania, decydują się na właśnie taki sposób mówienia o śmierci. Ze świadomością zaglądania w stronę tajemnicy, z uważnym dobieraniem słów, by nie głosić łatwego pocieszenia rodem z supermarketu religii. Jeśli miałbym wytypować dwa najważniejsze wskazania tej książki, byłyby to Eucharystia i ufność. Stypa, choć bardzo ważna dla rodziny i bliskich, nie może przysłonić rzeczy najważniejszej – uczestnictwa w Eucharystii ofiarowanej za zmarłego poprzez przyjęcie Komunii Świętej. To Eucharystia jest w nas zaczynem życia wiecznego, ona „zaraża” nieśmiertelnością.

Marcin Cielecki

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama