Ten zabytek mówi

I etap renowacji wnętrza Sanktuarium św. Jakuba Starszego Apostoła w Jakubowie został zakończony. Biskup Stefan Regmunt poświęcił odnowione polichromie z 1713 roku autorstwa Johanna Hofmanna.

Szlak św. Jakuba łączy różne osoby, a świątynie znajdują­ce się na nim odgrywają ważną rolę. Pragnieniem mojego serca, a także kustosza tego sanktuarium oraz wielu wiernych i piel­grzymów jest, żeby ta świątynia, która ma wezwanie św. Jakuba, stwarzała jak najlepszy klimat do spotkania się człowieka z Bogiem. Aby przez orędownictwo tego świętego odnawiać swoją wiarę i miłość do Kościoła – podkreślił w homilii biskup Regmunt.

Odkrywane obrazy
Prace konserwatorskie nie tylko uratowały polichromię nad prezbiterium, ale też przywróciły jej dawny charakter. Wykonali je konserwatorzy z Krakowa pod kierunkiem dr. hab. Mieczysła­wa Steca z krakowskiej Akade­mii Sztuk Pięknych.

Ten zabytek mówi   Krzysztof Król/GN Podobnie jak w Santiago de Compostela, także w Jakubowie jest duża kadzielnica zwana Botafumerio We wnętrzu kościoła renowację rozpoczęto od obrazu św. Jakuba w ołtarzu głównym, a potem samego ołta­rza. Ten został odsunięty od ścia­ny, na której odkryto fragmenty fresków, prawdopodobnie z XIV i XV wieku. Jedna z hipotez mówi, że przedstawiają Trójcę Świętą. Także prace nad polichromią wyjaśniały niektóre niejasności.

Nad ołtarzem w centrum widzimy Ostatnią Wieczerzę, po bokach czterech ewangelistów oraz sześć aniołów trzymających atrybuty Męki Pańskiej. W medalionach są też dwie sceny biblijne. Jedna z nich była słabo widoczna i myślano, że chodzi o nawrócenie Marii Magdaleny. – Okazało się, że malowidło pokazuje wia­rę kobiety kananejskiej, która Chrystusa idącego z apostołami prosi o życie i zdrowie dla swojej córki. Po drugiej stronie jest sce­na obmycia nóg apostołom przez Jezusa, który mówi: „Czyńcie, jak Ja wam uczyniłem”. A więc wiara i czyn. Przesłanie jest czytelne: wiara bez uczynków jest martwa - zauważa kustosz ks. Stanisław Czerwiński.

Ten zabytek mówi   Krzysztof Król/GN „Ostatnia Wieczerza” nad prezbiterium Kolejnym etapem konserwa­cji będą polichromie przy chórze obok prezbiterium, gdzie jest m.in. postać św. Jakuba, oraz malowidła na suficie na kościele. Tam także nie brak nowinek. W jednym z me­dalionów znajduje się Matka Boże z Pilar. Według przekazów, św. Ja­kub Apostoł zniechęcony brakiem efektów ewangelizacyjnych na te­renie dzisiejszej Saragossy chciał wracać do Jerozolimy. Objawiła mu się jednak Matka Boża na słupie niesionym przez aniołów i poleciła mu nie poddawać się.

Chodzi o świadectwo
W przyszłym roku minie pięć lat od ustanowienia Sanktuarium św. Jakuba Starszego Apostoła w Jakubowie. Z tej okazji plano­wana jest specjalna publikacja przygotowana przez dr. hab. Mie­czysława Steca oraz Waldemara Hassa, wicedyrektora Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Głogowie.

- To jedna z ciekaw­szych realizacji konserwatorskich ostatnich lat. To niewątpliwie piękna i oryginalna polichromia - zauważa. Ale nie o samą reno­wację tutaj chodzi. - To także po­tencjalna lekcja wiary. Te sceny do nas mówią. Teraz cała sztuka polega na tym, żeby to przełożyć na potrzeby duszpasterskie i ru­chu pielgrzymkowego - zauważa W. Hass i dodaje: - Św. Jakub to konkretny wzorzec postawy. To obrońca wiary. I tu oczywiście nie chodzi o walkę zbrojną, ale dawanie świadectwa.

Pieniądze na wykonanie prac udało się uzyskać z Urzędu Mar­szałkowskiego, Fundacji Polska Miedź KGHM oraz dzięki skład­kom wiernych.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Więcej nowości

Reklama