Odnaleziony obraz

Odnalazł się obraz „Orszak” Witolda Wojtkiewicza (1879–1909), zrabowany w czasie okupacji hitlerowskiej znanej krakowskiej rodzinie kupieckiej Suskich.

Wojtkiewicz, mimo krótkiego życia, zdołał stworzyć wybitne dzieła wyra­żające liryczną, jakby nieco dziecięcą w wyrazie groteskę, subtelną kreską malarską, m.in. „Krucjatę dziecięcą”. Jego styl można rozpoznać na pierw­szy rzut oka. „Orszak”, jeden z naj­lepszych obrazów Wojtkiewicza, został namalowany w 1908 r.

Kupił go znany kupiec krakowski Antoni Suski (jego nazwisko do dziś widnieje na kamienicy u zbiegu ul. Grodzkiej i pl. Dominikańskiego). Potem malo­widło wisiało na ścianie pałacyku jego syna Wiktora w podkrakowskim Kry­spinowie. Stamtąd zrabowali je w cza­sie II wojny światowej Niemcy.

Przez Szwecję obraz trafił pod koniec lat 40. ub. wieku do Stanów Zjednoczonych. Znajdował się w spisie zrabowanych dzieł sztuki, dostępnym teraz także w internecie. Dzięki temu rodzina, u której się znajdował, dowiedziała się o jego pochodzeniu. Skontaktowała się z Ambasadą RP w Waszyngtonie, pro­ponując zwrot dzieła. „Orszak” wróci do rąk spadkobierców Suskich w Pol­sce. Krakowskie Muzeum Narodowe zabiega o możliwość jego wystawienia.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama