Niepokalane Poczęcie w sztuce

To środowisko hiszpańskich artystów z XVII-go wieku odegrało wyjątkową rolę w utrwaleniu ikonograficznego kanonu prezentacji tajemnicy o Niepokalanym Poczęciu - podkreśla ks. prof. Andrzej Witko z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Ten teolog duchowości i historyk sztuki wygłosił wczoraj (18 czerwca) w Bielsku-Białej specjalny wykład dla twórców i artystów poświęcony tajemnicy Niepokalanego Poczęcia w sztuce.

Ks. profesor wyjaśniał, że wiek XVII-y w Hiszpanii był czasem najbardziej znaczącego rozwoju kultu Niepokalanego Poczęcia, zarówno na płaszczyźnie teologicznej jak i artystycznej.Naukowiec podkreślił, że jako pierwszy w 1610-ym roku Francisco Pacheco (czyt. paczeko) opisał dokładnie, jak powinna wyglądać w ikonografii Maria Panna Niepokalanie Poczęta. Natomiast twórcą ostatecznego i najbardziej znaczącego kanonu prezentacji Maryi urodzonej wolnej od grzechu pierworodnego, dokonał hiszpański teoretyk sztuki Bartolomé Esteban Murillo (czyt. murijo).Pochodzący z krakowskich Łagiewnik ks. prof. Andrzej Witko, doktor habilitowany nauk humanistycznych, doktor teologii duchowości, członek Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych San Telmo w Hiszpanii, Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN, Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności, napisał ponad trzydzieści książek, wydanych w Polsce, Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Irlandii i na Słowacji. Prace 46-letniego duchownego poświęcone są problematyce Bożego Miłosierdzia, oraz historii kultury i sztuki. Jest laureatem pierwszej nagrody w ogólnopolskim konkursie krasomówczym, nagrody im. ks. Szczęsnego Dettloffa.

Niepokalane Poczęcie w sztuce   Józef Wolny/GN Malowidło z prawosławnej kaplicy w Atenach

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama