Szansa dla Trwam?

Krajowa Rada zapowiada, że do końca tego roku rozpisze nowy konkurs na cztery miejsca na multipleksie I. Czy stwarza to szansę dla Telewizji Trwam?

Dyrektor Kochanowicz zwraca także uwagę na raport, jaki Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przekazało niedawno sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Został on sporządzony na podstawie badań, jakie na zlecenie ministerstwa sporządziła niezależna firma ekspercka SMG/KRC, opierając się na dwóch kryteriach: jakościowym i ilościowym. Badanie jakościowe wykazało zapotrzebowanie, aby miejsce na MUX-1 otrzymała telewizja o charakterze religijnym, z konkretnym wskazaniem na Telewizję Trwam. Znamienne, że właśnie ta informacja nie została uwzględniona w raporcie przedstawionym przez ministerstwo posłom, co trudno zinterpretować inaczej niż jako próbę jej ukrycia. Dyrektor Kochanowicz przypomina jednocześnie, że Fundacja nadal oczekuje na termin rozprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, który ma rozpatrzyć odwołanie Fundacji Lux Veritatis od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który odrzucił jej skargę w związku z rozstrzygnięciem w pierwszym postępowaniu koncesyjnym. Od tamtego werdyktu zdystansował się jeden z sędziów, który w zdaniu odrębnym napisał, że należy „stwierdzić nieważność decyzji (KRRiT) jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa”.

Test na demokrację

Niewątpliwie rozpisanie oraz transparentne przeprowadzenie nowego konkursu koncesyjnego przez Krajową Radę może stać się elementem bardziej pluralistycznego krajobrazu polskich mediów. Pozbawienie stacji katolickiej szansy na nadawanie cyfrowe w rzeczywistości skazuje ją na wegetację i stopniowy uwiąd, gdyż telewizja nadawana satelitarnie zawsze pozostanie ofertą drugorzędną i niszową, bez możliwości bezpłatnego docierania do wszystkich widzów w naszym kraju. Wielki ruch obywatelskiego protestu w obronie Telewizji Trwam udowodnił natomiast, że liczba osób, które pragną oglądać jej program bez żadnych przeszkód, jest bardzo wielka. Nie ulega wątpliwości, że kwestia przyznania koncesji Lux Veritatis stała się ważnym kryterium oceny nie tylko rynku mediów w Polsce, ale także stanu demokracji w naszym kraju.•

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg