Na lepszej scenie

Napisała ponad pół tysiąca wierszy, dziś czytane są na przeglądzie jej imienia. Zmarła sześć lat temu, zostawiła nowojorskie plany na życie i niedokończone nagrania piosenek.

Marta Maliszewska oprócz tego, że sama pisała wier­sze, śpiewała poezję i właśnie z występami na scenie chciała związać swoje życie. Ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim polonistykę o specjalizacji wiedza o kulturze. Śpiewała w Opolskim Studio Piosenki, dokąd jeździła w piątki po zajęciach prosto z Kra­kowa, a stamtąd dopiero wracała do domu. W Gliwicach była wolontariuszką programu Starszy Brat, Starsza Siostra, który prowadziła jej mama w jednej ze szkół. Na­wet kiedy przyjeżdżała już tylko na weekendy, spotykała się ze swo­im „młodszym bratem”.

W końcu wyjechała do Nowego Jorku, gdzie została stypendystką Barrow Street Theatre. – Nigdy nie stanęła na tej scenie. Wróciła do Polski na chwilę, żeby uporząd­kować swoje sprawy, ponieważ przyszłość łączyła już z Nowym Jorkiem. Trzy dni przed wylotem Marta zmarła, chorowała tydzień. Odeszła, zanim zaśpiewała w nowojorskim teatrze. Teraz występuje w najlep­szym teatrze świata i śpiewa Panu Bogu – powiedziała podczas spo­tkania poświęconego poezji Marty jej mama Elżbieta Maliszewska.

Marta napisała ponad 500 wier­szy, sztukę, opowiadania, zdążyła nagrać tylko cztery piosenki na płytę. – Jeśli mamy coś takie­go, jak wiedzę o sobie, to wydaje mi się, że Marta mogła przypusz­czać, że jej życie będzie krótkie. Dlatego tak wieloma rzeczami się zajmowała, i tak intensywnie – mówi Elżbieta Maliszewska.

Po śmierci córki zaczęła komple­tować jej wiersze, często zapisywa­ne na luźnych kartkach, biletach podróżnych. I wydawać zebrane w kolejnych tomikach. Do tej pory ukazało się sześć, będzie jedenaście. Planuje wydać też część jej pa­miętników. Po śmierci córki poje­chała do Stanów Zjednoczonych poznać miejsca i ludzi jej bliskich. Relacje z tych spotkań i rozmów też znajdą się w książce.

Spotkania z poezją Marty Maliszewskiej odbyły się w miej­scach, z którymi była związana – w Nowym Jorku, Krakowie i Gli­wicach. Od sześciu lat w rocznicę jej śmierci organizowany jest prze­gląd poezji jej imienia.

Wiersze własne i Marty
VI Przegląd Poezji Własnej im. Marty Maliszewskiej odbędzie się 1 lutego 2013 r. o godz. 12 w Centrum Edukacyjnym Jana Pawła II w Gliwicach. Skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych, średnich i wyższych oraz dorosłych. uczestnicy są oceniani w trzech kategoriach: poezja własna (wiersze, piosenki lub inna forma literacka), recytacja, poezja śpiewana (utwory własne i Marty Maliszewskiej).

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 stycznia e-mail: elamaskarada@poczta.onet.pl, marma@poczta.onet.pl. Szczegółowe informacje: Elżbieta Maliszewska, tel. 604 58 58 23, 32 230 38 26. Wiersze M. Maliszewskiej można znaleźć na stronie: www.maliszewska.blog.pl.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama