Wizytówki sprzed wieków

Parafie nie próżnują. Zdobywają pieniądze na odnowę dziedzictwa wiary i kultury. Z myślą o przyszłych pokoleniach.

Przez diecezję tarnowską przebiega granica dwóch województw: małopolskiego i podkarpackiego. Stąd i środki na odno-wę zabytków sakralnych idą z dwóch puli. Osiem parafii z terenu Podkarpacia otrzymało z Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu ponad pół miliona złotych. W dotowanych zabytkowych świątyniach nowym blaskiem zalśnią elewacje, polichromie i ołtarze. 


Znakomite Łęki

Pieniądze dostaną m.in. Jodłowa, Łęki Górne, Machowa, Chorzelów i Brzeźnica.

– Cenny kościół znajduje się w Jodłowej. Dzięki dotacji wynoszącej w sumie 240 tys. zł kontynuowana będzie konserwacja drewnianej świątyni, wyremontowany zostanie również ołtarz św. Wojciecha. Wartościowy zabytek sakralny znajduje się także w Łękach Górnych – to świątynia pw. św. Bartłomieja, jeden z największych drewnianych kościołów w regionie. Są tam niezwykłe ołtarze, obrazy, ławki. Przeprowadzona tu zostanie konserwacja ołtarza Matki Bożej, planowany jest też remont otoczenia kościoła, który obejmie restaurację ogrodzenia i pasa procesyjnego – mówi ks. dr Piotr Drewniak, diecezjalny konserwator zabytków.


W Machowej odnawiany będzie również drewniany kościół, w Nagoszynie – elewacja i wieża, a w Brzeźnicy polichromia. Elewacja zostanie też odrestaurowana w sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Chorzelowie, w Czerminie odnowiony ma być prospekt organowy, natomiast w Zgórsku zostanie przeprowadzona konserwacja nagrobka na cmentarzu parafialnym.

Podkarpacki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu dofinansował w sumie dziesięć projektów. W większości dotyczą one kontynuacji prac w kościołach drewnianych.


Powroźnik 
wypięknieje

Pieniądze na odnowę naszych zabytków przyznał ostatnio Małopolski Konserwator Zabytków. Do parafii trafić ma ponad
 1 mln 700 tys. zł. W sumie dofinansowanie otrzymały aż 32 projekty. Podobnie jak na Podkarpaciu pieniądze pójdą na kontynuację prowadzonych robót, zwłaszcza w kościołach drewnianych. Prace będą mogły się odbywać m.in. w parafii św. Mikołaja w Bochni oraz w Wojniczu, Męcinie, Pisarzowej, Skrzyszowie, Nowej Jastrząbce, Zawadzie, Tuchowie, Starym Sączu, Iwkowej, Szlachtowej, Tylmanowej i Limanowej. Dotacje wynoszą od 6 tys. do 150 tys. zł. Dzięki pieniądzom zostaną przeprowadzone prace konserwatorskie m.in. kościołów, ołtarzy, witraży, rzeźb, polichromii, obrazów, ambon i portali gotyckich.

– Cieszę się, że rozpoczną się prace w drewnianym kościele w Powroźniku. Zostanie tam przeprowadzona konserwacja ikonostasu. Dofinansowanie wynosi 100 tys. zł. Bez wątpienia wpis tej świątyni na listę UNESCO w 2013 roku przyczynił się do rozpoczęcia tam prac konserwatorskich – dodaje ks. Drewniak.

Pieniądze na remont zabytkowych obiektów sakralnych pochodzą w tym roku m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędów Marszałkowskich w Krakowie i Rzeszowie, Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków w Krakowie i Przemyślu. Tegoroczne dotacje wynoszą w sumie ponad
 7 mln zł. 


«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg