Po głównym czas na boczne

Klejnotem tego ołtarza jest barokowa figura Madonny.

Parafianie są dumni ze swego ołtarza   Ks. Roman Tomaszczuk /Foto Gość Parafianie są dumni ze swego ołtarza

Oprócz średniowiecznych fre­sków i kamiennych detali ar­chitektonicznych wnętrze kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej w Bolko­wie kryje m.in. barokową ambonę z 1619 roku – ufundowaną przez wrocławskiego kupca Andreasa Bodensteina, którego żona pochodziła z Bolkowa, oraz ławki z 1730 r. wy­konane na zlecenie 43. opata krzeszowskiego Innocentego Fritscha.

– Jednak skarbem, który jest dla nas szczególnie cenny, jest baroko­wa figura Madonny, umieszczona w neogotyckim ołtarzu głównym – zastrzega ks. Wiesław Pisarski, proboszcz.

– Podczas ostatniego remontu figura odzyskała dawny blask. Zabezpieczona i wzmocniona struktura drewna pokryta została złotem i srebrem – dodaje.

Odnowiony ołtarz to dzieło wrocławskiej szkoły dziewięt­nastowiecznych rzemieślników, którzy podobnych ołtarzy, w stylu neogotyckim, wykonali na Śląsku mnóstwo. Oprócz figury Matki Bo­żej w ołtarzu umieszczono także postać patronki kościoła oraz św. Marcina z Tours.

W świątyni znajdują się jesz­cze dwa inne ołtarze wykonane w tym samym stylu: jeden dedyko­wany Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z figurami św. Teresy z Ávila i św. Józefa oraz drugi ku czci św. Jadwigi Śląskiej, z figurami św. Elżbiety z Turyngii i niezna­nego z imienia świętego w habi­cie kapucyńskim (atrybuty: krzyż oraz model kościoła).

- Po tym, jak imponująco przedstawia się teraz nasz ołtarz główny, myślę, że wierni będą chcieli kontynu­ować dzieło renowacji i chętnie sfinansują kolejne prace przy oł­tarzach bocznych - dodaje pro­boszcz.                                

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama