Kolejny pomnik

Walory historyczne, architektoniczne, a także religijne trzech dolnośląskich kościołów docenił sam prezydent RP.

Dzięki uznaniu przez prezydenta RP lista Pomników Historii zwiększy się niedługo o trzy kolejne pozycje z województwa dolnośląskiego. Zaszczytu dostąpią świdnicka katedra rzymskokatolicka pw. Św. Wacława i św. Stanisława, oraz świątynie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - Kościół Pokoju w Świdnicy i Jaworze.

Pomnik Historii to jedna z czterech form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W treści prezydenckiego rozporządzenia wyszczególnia się cechy danego zabytku świadczące o jego najwyższej wartości, określa się precyzyjnie jego granice i zamieszcza schematyczną mapkę obiektu.

Do dziś to najwyższe wyróżnienie nadano 60 zabytkom. Z każdym rokiem, lista najcenniejszych obiektów sukcesywnie powiększa się. Znajdują się na niej obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Do elitarnego grona pomników historii mogą dołączać obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne.

Najwięcej obiektów na liście znajduje się na terenie województwa dolnośląskiego. Wśród nich są budowle z diecezji legnickiej. Najokazalszym jest zespół byłego opactwa cystersów w Krzeszowie, dzisiejsze sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Oprócz niego godność tę piastuje też zespół pobenedyktyński w Legnickim Polu, obecnie sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej. Na terenie naszej diecezji jest jeszcze inny zespół obiektów o randze Pomnika Historii - Pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Komentowanie dostępne jest tylko dla .