Biedny czy bogaty?

Większość chrześcijańskich mówców zgodnie przyznaje, że w życiu ostatni nawraca się portfel. W Piśmie Świętym ok. 2350 wersetów dotyczy sfery finansowej – to kilkukrotnie więcej niż o modlitwie.

Ksiądz Węgrzyniak, ceniony biblista, przybliża nam rzeczywistość pieniędzy i bogactwa w bardzo zrównoważony sposób, opierając swoje rekolekcje w całości na Biblii. Autor rozprawia się skutecznie z błędnymi twierdzeniami i stereotypami, jakoby katolicy musieli być biedni, bądź też z poglądem, że pieniądze są złe. Wręcz przeciwnie, pokazuje szereg historii biblijnych, z których wynika, że Bóg błogosławi poprzez bogactwo, np. Abrahamowi czy Salomonowi. Jezus w Ewangelii mówi: „Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości” (J 10,10). Ta obfitość dotyczy nie tylko duchowości, ale również innych dziedzin.

Autor książki zwraca uwagę także na fakt, że słowo Boże nie raz i nie dwa przedstawia Boga jako właściciela wszelkiego majątku. Powstaje zatem pytanie: skąd bierze się tyle zła i cierpienia związanego z finansami? Biblista wskazuje na nasz stosunek do pieniędzy. Gdy są one ważniejsze niż wszystko inne, wtedy stają się bożkiem i zagrożeniem. Ksiądz Węgrzyniak przedstawia szereg wartości, których w żaden sposób nie możemy sprzedać, a próby takich transakcji kończą się prędzej czy później nieszczęściem. W zarządzaniu majątkiem – bo jesteśmy tylko jego dzierżawcami – należy kierować się rozsądkiem, wiarą oraz miłością.

W tej konferencji najmocniej wydaje się rozbrzmiewać prawda o tym, że Bóg kocha człowieka i jest zainteresowany naszym losem w najmniejszym nawet aspekcie. Przecież wykupił nas za cenę krwi swojego Jedynego Syna, Jezusa.

Rafał Cempel

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama