Rozalia Celakówna – poznaj niezwykłą mistyczkę i wygraj książkę!

"...kochać Pana Jezusa do szaleństwa,
do zupełnego zapomnienia siebie:
spalić się jako ofiara na ołtarzu miłości..."

Sł. Boża Rozalia Celakówna.

Chciała być zakonnicą, a Jezus powiedział, że jej miejscem jest szpital. Była wykwalifikowaną pielęgniarką, ale nie unikała najniższych posług. Wobec cierpień, jakie przeżywały chore, była wyrozumiała. Pracowała na sali prostytutek.

Ubogi i ciężki tryb życia oraz rozliczne cierpienia moralne nadwątliły jej zdrowie. Rozalia Celakówna żyła zaledwie 43 lata. Zmarła w opinii świętości 13 września 1944 roku. Pan Bóg nieustannie potwierdza jej wybraństwo, rozdając za jej przyczyną wiele łask.

5 XI 1996 roku rozpoczął się jej proces kanonizacyjny. Troska o czystość kultu Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny powierzona została zakonowi jezuitów.

Kim była ta niezwykła mistyczka? Jaka misję powierzył jej Chrystus?

„Straszne są grzechy narodu polskiego (...). Ratunek dla Polski jest tylko w moim sercu.”

Rozalia była orędowniczką poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Przez prywatny akt każdej duszy może odnowić się Polska i cały świat. Ta obszerna monografia przedstawia losy Rozalii, jej bogatą spuściznę pisarską z opisami przeżyć mistycznych, wypowiedzi osób, które Celakównę znały oraz świadectwa uzdrowień za jej pośrednictwem.Wyznania z przeżyć wewnętrznych stanowią tylko część pozostawionych przez Celakównę pism. Zawierają one listy oraz notatki pisane na wyraźne polecenie spowiedników. Rozalia sama wyznała, że nigdy przed żadnym kapłanem nie otworzyła swojej duszy do końca. Uczyniła to dopiero przed ks. Kazimierzem Dobrzyckim, dlatego Wyznania są tak niezwykle cennym źródłem poznania tajemnicy jej przeżyć duchowych i głębokiego zjednoczenia z Bogiem. Uderza w nich ogromny szacunek i czysta miłość do jej ojca duchownego, a także, choć bardzo trudne dla niej, całkowite posłuszeństwo. Dowiadujemy się z nich także o codziennych obowiązkach i kontaktach z ludźmi.

Dalsze teksty Rozalii Celakówny zawiera tom zatytułowany Pisma. Pierwsza część - Notatki i wspomnienia z życia, to autobiografia mistyczki, w której czytamy o latach dziecięcych, wychowaniu, miłości do Eucharystii, tęsknocie za samotnością, „cierpieniach nocy ciemnej” oraz pełnej poświęcenia pracy w szpitalu. Rozalia opisuje tu również sześć pierwszych nadprzyrodzonych wizji. Kolejną część stanowią Listy do kierownika sumienia, w których przedstawiała o. Władysławowi Całce CSsR różne wątpliwości i trudności.

Tom zamykają Odpowiedzi na pytania dla ostatniego kierownika sumienia. Pytania te nasunęły się ks. Kazimierzowi Dobrzyckiemu po przeczytaniu Wyznań z przeżyć wewnętrznych. Wyjaśnienia mistyczki są cennym uzupełnieniem poprzednich notatek.

Zapraszamy do udziału w konkursie. Do wygrania 20 egzemplarzy książek: „Rozalia Celakówna. Wyznania z przeżyć wewnętrznych” i „Wielkie wezwanie Serca Jezusa do narodu polskiego”.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy odpowiedzieć poprawnie na 3 pytania:

1. Gdzie znajduje się grób Rozalii Celakówny?
2. Któremu zakonowi powierzona została troska o czystość kultu Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny?
3. Podaj tytuł książki Wydawnictwa WAM, w której znajdują się opisy pierwszych sześciu nadprzyrodzonych wizji mistyczki.

Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres: konkurs@wydawnictwowam pl. Konkurs trwa do 20 czerwca 2009 r.

Życzymy powodzenia!

***
Informacje dot. konkursu:

1. Nagrody książkowe zostaną rozlosowane wśród osób, które prześlą prawidłowe odpowiedzi na pytania do dnia 20.06.2009 r.
2. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o przyznanej nagrodzie przez e-mail.
3. Nagrody zostaną wysłane pocztą.
4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama