Katolickie nagrody filmowe

Międzynarodowa Katolicka Organizacja Filmu i Audiowizji (OCIC) stanowiła federację katolickich urzędów i ośrodków filmowych, uznanych oficjalnie przez hierarchię kościelną poszczególnych krajów. Organizacja powstała w 1928 roku, a zgodnie ze statutem z 1947 roku celem organizacji było utworzenie międzynarodowej centrali organizującej badania, informacje i działalności filmowej katolików na świecie. OCIC organizowało międzynarodowe kongresy filmowe, rozwijało współpracę ze środowiskami filmowymi. Nie zajmowało się działalnością cenzuralną.

Mimo, że organizacja zależała od władz kościelnych, posiadała znaczną swobodę działania, prowadząc otwartą politykę programową. Zgodnie ze statutem nagradzała filmy o wysokich walorach artystycznych, nie zawierające treści sprzecznych z etyką i dogmatyką Kościoła, które „przez swą interpretację i poziom przyczaniają się do postępu duchowego i rozwoju wartości humanistycznych”. Podobnie jak w zarządzie organizacji, również w jury zasiadali księża i ludzie świeccy kompetentni w sprawach filmu.

Do czasów Soboru Watykańskiego II jury nie brało pod uwagę filmów z krajów socjalistycznych, chociaż zdarzały się odstępstwa od tej reguły. I tak np. w 1961 roku na festiwalu w San Sebastian jury przyznało specjalne wyróżnienie filmowi „Odwiedziny prezydenta” w reżyserii Jana Batorego, do którego scenariusz napisał Jerzy Zawieyski.

Od roku 1947 do 1972 nagrody Międzynarodowego Katolickiego Biura Filmowego przyznawane na najważniejszych festiwalach nosiły nazwę „Nagród OCIC". W roku 1955 po raz pierwszy ufundowano Grand Prix OCIC za najlepszy film roku, wybierany spośród tych, które OCIC nagrodziło już na festiwalach lub zgłoszonych do nagrody przez katolickie urzędy filmowe. Kilkakrotnie przyznanie nagród przez jury OCIC wzbudziło wątpliwości władz kościelnych.

Pierwszą nagrodę OCIC przyznała na festiwalu w Brukseli w 1947 roku. Z roku na rok powiększała się ilość festiwali na których OCIC przyznawała swoją nagrodę. Nagrody przyznawano m.in. na festiwalach w Cannes, Wenecji, San Sebastian, Buenos Aires, Mar del Plata. W roku 1973 OCIC nawiązała współpracę z protestanckim stowarzyszeniem „Interfilm”. W efekcie tej współpracy na wielu festiwalach powołano Jury Ekumeniczne, które od tej pory przyznaje nagrody zwane „Nagrodami Ekumenicznymi. Po raz pierwszy wspólną nagrodę Jury Ekumenicznego OCIC - Interfim przyznano w Cannes w 1974.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama