Człowiek, który wierzył w przyszłość

Józef Perrier "Człowiek, który wierzył w przyszłość. Kardynał Lavigerie 1825 - 1892", wyd. Misjonarze Afryki, Natalin 2010

Książka jest przedstawio­nym w sposób przystępny i syntetyczny portretem kardynała Lavigerie w momencie kiedy jego pasja dla misji i Afryki zaczęła nabierać konkretnych kształtów.

Jak pisze w przedmowie do wydania II o. Jacek Wróblewski MAfr: "W roku 2008 minęło 140 lat od powstania Zgromadzenia Misjonarzy Afryki. W tym samym roku obchodzono 130 rocznice przybycia pierw­szych Ojców Białych do „Czarnej Afryki", co miało miejsce w Bagamoyo w dzisiejszej Tanzanii. Te oba, ważne dla Zgromadzenia wydarzenia, nie dokonałyby się, gdyby za nimi nie stała postać kardynała Charlesa Lavigerie. Kardynał Lavigerie należał w Kościele XIX wieku do grona pio­nierów, którzy odczuwali potrzebę głoszenia Ewangelii w Afryce.

W tym właśnie celu zakłada Zgromadzenie Misjonarzy Afryki, popularnie na­zywane „Ojcowie Biali". Aby ten cel zrealizować potrzebna była z jednej strony wizja, a z drugiej konkretne wytyczne. Oba te zadania kardynał Lavigerie wypełnił doskonale - jego idee inkulturacji, szacunku dla na­potkanych kultur i tradycji, dialogu z islamem, stały się obowiązującymi do dziś w pracy misyjnej zasadami. A praktyka nauki lokalnych języków, poznania tamtejszych zwyczajów czy szukania wspólnych płaszczyzn do dialogu z islamem lub tradycyjnymi religiami są metodami, do których także misjonarze naszych czasów się uciekają. Jest to dowód na to, iż kardynał Lavigerie był postacią niezwykłą, człowiekiem wielkiej wiary, rzutkiej wyobraźni oraz pasjonatem Afryki z całym jej bogactwem kul­turowym i duchowym.

Książka jest przedstawio­nym w sposób przystępny i syntetyczny portretem kardynała Lavigerie w momencie kiedy jego pasja dla misji i Afryki zaczęła nabierać konkretnych kształtów.

Poprzez tę książkę chcemy przybliżyć polskiemu czytelnikowi pasjo­nującą historię misji w Afryce; misji, która trwa do dzisiaj. Albowiem w 140 lat po powstaniu Zgromadzenia liczy ono 1560 członków: ojców i braci pochodzących z 37 krajów świata, ze wszystkich kontynentów. Mi­sjonarzy, którzy poprzez swoją pracę w 24 krajach w Afryce realizują de­wizę kardynała „Umiłowałem w Afryce wszystko". Życiorys kardynała Lavigerie ukazuje, iż była to miłość ewangeliczna, przepełniona oddaniem i ofiarą, wartościami które warto zrewaloryzować u progu XXI wieku".

Do rozlosowania mieliśmy trzy egzemplarze książki "Człowiek, który wierzył w przyszłość" wraz z różańcami stylizowanymi na różaniec Ojców Białych. Otrzymują je:

Teresa Pilecka z Ostrowa Wielkopolskiego, Katarzyna Paprocka z Paprotni oraz Michał Chmiel z Bytomia

Gratulujemy, nagrody jeszcze dziś wyślemy do Państwa pocztą.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama