Ziemię, na której leżysz, oddaję tobie

Posłuchaj nagrania z cyklu „Na początku było Słowo”

Dzisiejszy fragment Księgi Rodzaju dotyczy snu Jakuba  (Rdz 28, 10-22a).

„Hebrajskie słowo użyte na określenie drabiny wskazuje, że ta drabina różniła się od naszych drabin. Po takiej współczesnej drabinie nie mógłby sie odbywać równocześnie ruch aniołów w górę i w dół. Użyte w tekście słowo, od którego pochodzi drabina, wywodzi się od czasownika usypywać. Czyli nie tyle drabina śniła się Jakubowi, co swego rodzaju nasyp, rampa, w najlepszym wypadku coś na podobieństwo schodów. Chodzi o łącznik nieba z ziemią. Komunikację między sferą ziemską a boską podtrzymują w tym śnie aniołowie. Przez symbol tej szczególnej drabiny-rampy sen objawia, że miejsce, gdzie zasnął Jakub, jest miejscem świętym” – wyjaśnia biblista ks. Tomasz Kusz.

Posłuchaj nagrania:
Na początku było słowo

Rdz 28, 10-22a
«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg