Niestrudzony badacz słowa

Niezapomnianą postać wybitnego uczonego i teologa ks. Wincentego Myszora przypomniał wybór korespondencji z instytucjami naukowymi i wydawnictwami w opracowaniu dr hab. Katarzyny Tałuć.

Jest to cenny zbiór dokumentów, wzorowo wydanych, a niezbędnych dla odtworzenia warsztatu uczonego oraz prześledzenia zarówno jego drogi naukowej, jak i zakresu badań oraz zainteresowań. Także do biografii naukowej księdza profesora wnosi omawiana publikacja wiele cennych informacji, zwłaszcza celny i bogaty poznawczo wstęp, świetnie prowadzący czytelnika przez meandry niełatwego życia śląskiego kapłana.

Ks. prof. Wincenty Myszor (1941–2017), twórca i pierwszy dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, był naukowcem rangi europejskiej, cenionym i uważnie słuchanym przez różne środowiska. Patrysta, znawca antyku chrześcijańskiego oraz gnostycyzmu, tłumacz tekstów starożytnych, np. słynnych rękopisów koptyjskich z Nag Hammadi oraz niezapomnianej Ewangelii Judasza, tym razem jawi nam się jako troskliwy edytor z filologiczną sumiennością traktujący słowo. Także w czasach PRL, tak nieprzychylnych dla badaczy dokumentów chrześcijańskich, idący konsekwentnie, z uporem, raz wybraną drogą. W korespondencji z Towarzystwem Naukowym KUL, Polskim Towarzystwem Tomasza z Akwinu czy krakowskim wydawnictwem Nomos oraz Państwowym Wydawnictwem Naukowym widać, z jakim szacunkiem wydawcy i instytucje zwracali się do śląskiego badacza, jakim był autorytetem, ile zawdzięcza mu np. „Powszechna encyklopedia filozofii”.

Opracowanie nie ma jednak charakteru hermetycznego, może stać się cenną pomocą dla studentów kierunków humanistycznych, a dla śląskoznawców – wzruszającym dowodem tego, ile Górny Śląsk wciąż wnosi do nauki powszechnej i jak ważnym punktem na mapie naukowej Europy jest Chełm Śląski.

Krystyna Heska-Kwaśniewicz

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg