Kościół w Łuszczowie - niezwykły zabytek

Lubelski konserwator zabytków przypomniał na swoim facebooku o malowniczym kościele św. Barbary w Łuszczowie, który kilka lat temu został wpisany na listę zabytków. To miejsce warte odwiedzenia.

Kościół  został wpisany do rejestru zabytków woj. lubelskiego wraz z wyposażeniem wnętrza, ogrodzeniem, bramą, dzwonnicą z trzema dzwonami, pomnikiem Chrystusa na cmentarzu kościelnym, a także drzewostanem w obrębie tego cmentarza.

Pierwotnie w 1481 roku w miejscu kościoła znajdowała się drewniana kaplica. Łuszczów był filią parafii w Bystrzycy, zaś po 1609 roku filią parafii w Kijanach.

Kościół znajduje się w centralnej części miejscowości, przy trasie Lublin–Łęczna. Usytuowany jest osią podłużną w kierunku wschód–zachód, prostopadle do ulicy. Jest jednonawowy. Posiada niższe i węże prezbiterium zamkniętym półkoliście wzniesione w latach 1724–1741 z opoki i cegły. Jest fundacją Józefa Potockiego, strażnika wielkiego koronnego, i Seweryna Józefa Rzewuskiego, podczaszego wielkiego koronnego, późniejszego wojewody wołyńskiego. Kościół został konsekrowany w 1745 roku, a parafia erygowana w 1899 roku.

Świątynia posiada cenne zabytkowe wyposażenie, zarówno jeśli chodzi o ołtarze z obrazami (św. Barbary, Matki Bożej Śnieżnej i św. Stanisława Kostki), jak i paramenty liturgiczne. Niektóre z nich wiekiem sięgają czasów powstania kościoła i mogą pochodzić z fundacji samego Seweryna Rzewuskiego.

Cenny jest też drzewostan przykościelny, który tworzą okazałe klony pospolite. Na szczególną uwagę zasługują także dwa egzemplarze dębów szypułkowych o pomnikowych parametrach, rosnących na cmentarzu parafialnym po drugiej stronie ulicy.

 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama