Dlaczego Watykan kształci bibliotekarzy?

W Watykanie, najmniejszym państwie na świecie, znajduje się jeden z najbardziej znanych ośrodków szkoleniowych dla przyszłych bibliotekarzy.

Jak wiele instytucji w Watykanie, szkoła bibliotekarzy pochodzi z czasów pontyfikatu Piusa XI. Zakładając ją mógł oprzeć się na swoim długoletnim bibliotekarskim doświadczeniu: najpierw w Bibliotece Ambrozjańskiej, a następnie jako prefekt Watykańskiej Biblioteki Apostolskiej, której podlega szkoła bibliotekarzy. Pierwszy kurs w nowej placówce rozpoczął się w 1934 roku, a setki studentów, którzy przeszli formację w następnych latach, zarówno świeccy, jak i duchowni, pochodziło głównie z Europy i Ameryki Łacińskiej. Od niedawna jednak w gronie studiujących spotykają się przyszli bibliotekarze z Afryki, Azji i krajów arabskich. W tym roku, termin zapisów na nadchodzący rok akademicki został wyjątkowo przedłużony, z powodu pandemii koronawirusa, do 31 maja.

Jak ujawnia Antonio Manfredi, zastępcą dyrektora szkoły, jej głównym zadaniem nie jest kształcenie "przyszłych znawców książek" dla Watykanu, ale wniesienie wkładu w ogólnoludzką kulturę. "Pierwotnie Watykańska Szkoła Bibliotekarzy została założona dla kształcenia kadr Watykańskiej Biblioteki Apostolskiej w celu przekazywania wiedzy bibliotecznej i umiejętności zarządzania zasobami bibliotecznymi studentom i przyszłym bibliotekarzom. Oczywiście, szkoła z lat 30. nie jest już taka sama jak dzisiaj. Oferuje studia magisterskie drugiego stopnia, które są studiami podyplomowymi dla małej grupy wybranych studentów z całego świata. Ich absolwenci stają się profesjonalnymi nauczycielami bibliotekarstwa, a niektórzy z nich pracują w Bibliotece Watykańskiej. Celem jest zaoferowanie studentom praktycznej jak i teoretycznej wiedzy, którą proponuje Biblioteka Apostolska, a którą można dalej przekazać przyszłym bibliotekarzom" - powiedział Manfredi w rozmowie z portalem Vatican News.

Pytany o możliwości, jakie oferuje szkoła i ewentualne szanse zatrudnienia dla absolwentów studiów podyplomowych, Manfredi powiedział, że "dyplom jest uznawany przez państwo włoskie na mocy konkordatu", również jest "zgodny ze studiami podyplomowymi zwykle podejmowanymi w celu uzyskania dostępu do krajowych konkursów dla urzędników bibliotecznych". - Przychodzą do nas również studenci innych kierunków i doktoranci. Są oni kierowani przez swoich profesorów dla zdobycia wiedzy z zakresu bibliotekoznawstwa w ramach swoich studiów. Najbardziej charakterystyczną cechą naszej szkoły jest ścisła współpraca z Watykańską Biblioteką Apostolską, która jest centrum badań nad materiałami dawnymi - zaznaczył.

Ze względu na obowiązujące przepisy oferta Watykańskiej Szkoły Bibliotekarzy dotyczy głównie studentów włoskich. Ale studenci z innych krajów są również mile widziani. Każdy, kto ma ochotę uczęszczać do tej szkoły, powinien wykonać następujące kroki: "Wszyscy studenci, którzy posiadają tytuł magistra lub, w przypadku osób duchownych, licencjat kanoniczny, mogą ubiegać się o przyjęcie do szkoły. Zazwyczaj każdego roku wybieranych jest około trzydziestu studentów. Nie jest wymagana żadna specjalizacja. Oczywiście w procesie selekcji liczy się również CV, które składa przyszły student. Konieczne jest również przedstawienie listu polecającego od uznanego autorytetu, zarówno naukowego, jak i kościelnego. Jest to konieczność, zwłaszcza dotyczy ona studentów, którzy są przysyłani przez zakony i od których oczekuje się, że zajmą się w przyszłości bibliotekami swoich zgromadzeń lub diecezji" Innymi słowy: potrzebny jest list polecający od profesora uczelni i list od biskupa lub innego autorytetu duchownego z macierzystej diecezji, wyjaśnił wicedyrektor Manfredi.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://www.vaticanlibrary.va/it/scuola-biblioteconomia/.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama