Religia bez złych emocji?

Autorzy spektaklu, który niedawno trafił na deski legnickiego teatru, deklarują, że chcą zmusić widza do zadania sobie pytania o sens Komunii świętej. Czeka nas albo ciekawa sztuka, albo kolejny skandal obyczajowy.

Twórcą sztuki jest Paweł Kamza. W swoim życiu zdążył być m.in. 3 lata w zakonie dominikanów. Jak sam mówi o sobie, jest osobą wierzą­cą. – Uważam, że to Komunia święta jest najważniejszym sakramentem dla katolika – opowiada reżyser. – Zwłaszcza wierzący powinni zada­wać sobie pytanie, czy potrafmy odpowiednio myśleć o Komunii św. Jednak to pytanie kierowane jest również do niewierzących, bo jeżeli wierzę, to mam ku temu powody, a jeżeli odrzucam wiarę, też powinienem wiedzieć, dlaczego – uważa Kamza.

Cała sztuka nie ma jednak mieć charakteru dyskursu teologiczne­go. – Teatr nie jest do tego miejscem. My zadajemy tylko pytania, na któ­re każdy odpowiada sobie sam – mówi Jacek Głomb, dyrektor teatru. – Kiedy zaczęliśmy rozmawiać o nowym spektaklu, zauważyliśmy, że w tym czasie praktycznie każda rodzina przeżywała pierwszą Ko­munię św. swoich dzieci. Każdego roku zwiększa się wielkość prezen­tów, które nie są chyba najważniej­sze. Spektakl ma zadawać pytanie, o co chodzi w tym sakramencie – dodaje dyrektor.

Motywem przewodnim spekta­klu jest konfikt na linii proboszcz – pani burmistrz. Przygotowania do I Komunii św. zbiegają się bo­wiem z terminem kampanii wy­borczej. Burmistrz chce tę rodzin­ną imprezę wykorzystać do swoich

celów. To, czy jej się uda, można zo­baczyć w teatrze. Wśród aktorów są osoby wierzące i niewierzące. Jest to ważne, ponieważ brały one udział w tworzeniu dramatu. Dzię­ki temu całość nie staje się ani kry­tyką, ani apologią Komunii św. Dziś, gdy mówi się o religii, to tylko po to, by ją krytykować albo wywyższać. Chcę pokazać, że można zadawać pytania bez całej tej emocjonalnej oprawy. Może dzięki temu uda się uniknąć skandalu, a widzowie przyjdą po prostu na dobry spek­takl – mówi Paweł Kamza

Trzeba przypomnieć, że Legni­ca nie ma szczęścia do kontaktu sztuki z religią. Niedawno Galeria Sztuki pokazała obrazy młodych twórców. Kilkoro z nich wykorzy­stało symbole religine w ohydny sposób. Wystawa wzbudziła pro­testy katolików.      

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| KULTURA, SZTUKA, TEATR

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama