Szmaragd śląskiej ziemi

– To próba stworzenia portretu wielkiego Ślązaka, teologa i człowieka „jednającego różnorodność” – mówił redaktor TVP Adam Kraśnicki, autor scenariusza dokumentu pt. „Arcybiskupa Alfonsa Nossola wielka podróż w poznanie”.

Projekcja filmu odbyła się z inicja­tywy studentów Koła Naukowe­go Teologów Uniwersytetu Śląskie­go. Przez ponad godzinę abp Alfons Nossol, emerytowany ordynariusz diecezji opolskiej, wybitny teolog i ekumenista, wieloletni wykładow­ca i profesor Katolickiego Uniwersy­tetu Lubelskiego, prowadzi widza po swoich życiowych szlakach. Poma­gają mu w tym współpracownicy m.in. z opolskiej kurii i KUL.

– Zdolność do miłości – to było to, co mnie najbardziej fascyno­wało w arcybiskupie opolskim i moim profesorze z KUL – mówił o abp. Nossolu jego uczeń ks. prof. Jerzy Szymik. – Obserwując mojego mistrza, muszę powiedzieć, że na szereg pytań, które mi się nasuwają, nie znam odpowiedzi. Na przykład: jak ten zapracowany człowiek radzi sobie z przemęczeniem? Albo sprawa niezniszczalnej pasji teologicz­nej, entuzjazmu, którym zarażał najbliższą okolicę… W czym tkwi tajemnica duchowości tego człowie­ka, na czym polega jego pobożność?

Ojciec prof. Celestyn Napiór­kowski podkreślił w filmie, że w abp. Nossolu zamieszkały trzy siostry; kompetencja teologiczna, dialogiczność i sympatyczność. – Jest wnikliwym intelektualistą i człowiekiem wielkich zasług – mówił Tadeusz Mazowiecki, były premier RP. Zaś bp Tadeusz Szurman z Kościoła ewangelicko­-augsburskiego widzi w nim wzór naukowca, kapłana i biskupa. – Jest szmaragdem śląskiej ziemi – uważa.

Jakby nie słysząc tych pochleb­nych opinii, abp Alfons Nossol z nie­zwykłą prostotą opowiada o swo­ich pasjach: o lecie jako ulubionej porze roku i o muzyce (Mozarta i Beethovena), która jest według niego najlepszym wyrazem sztuki. A także o trudnej rozmowie z kard. Stefanem Wyszyńskim, kiedy do­wiedział się o nominacji na biskupa diecezji opolskiej. I wie, że w podró­ży potrzebna jest mapa i kompas. – W życiu taką busolą, kompasem jest miłość, która w pełni doszła do głosu w tajemnicy Chrystusowego zmartwychwstania – uważa.

Warto podkreślić, że Adam Kraśnicki, realizator dokumentu, precyzyjnie uchwycił specyficzne, nie zawsze akceptowane przez innych, pola zaangażowania opol­skiego arcybiskupa: dążenie do po­jednania polsko-niemieckiego oraz duszpasterstwo wśród mniejszości narodowych diecezji opolskiej.

 

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| FILM, KULTURA

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama