Śląski Rzym zaprasza

Nysa na Opolszczyźnie należy do piękniejszych miast regionu. Jest wiele powodów, aby ją odwiedzić.

Śląski Rzym zaprasza   Foto: Urząd Miejski w Nysie/GN Nysa to jeden z największych w Europie system fortów i bastionów, które zagospodarowane służą turystom, nie tylko miłośnikom historii Nysa to miasto średnio­wiecznych szlaków i legend. Niegdyś dum­na stolica księstwa wrocławskich biskupów i jedno z najstarszych miast Śląska, dziś kusi turystów zabytkami i niepo­wtarzalnym klimatem. Jest jesz­cze jeden argument, by się tam wybrać. – W 2009 roku „Nyska Droga św. Jakuba”, biegnąca od Głuchołaz do Skorogoszczy, została połączona z „Drogą św. Jakuba VIA REGIA” w wojewódz­twie opolskim – wyjaśnia Edyta Bednarska-Kolbiarz, kierownik Biura Promocji Urzędu Miejskie­go w Nysie. – Ta droga prowadzi przez Europę wprost do Santiago de Compostela.

Śląski Rzym zaprasza   Foto: Urząd Miejski w Nysie/GN Nad miastem góruje imponująca gotycka bazylika św. Jakuba i św. Agnieszki. W stojącej osobno dzwonnicy znajduje się muzeum parafialne Na szlaku z muszlą

Nysę od Santiago de Compostela dzieli około 3 tys. km. Jednak oba miasta współpracują od 2004 roku. W Composteli znajduje się dokument świadczący o tym, że pielgrzymi zdążający do grobu św. Jakuba leczyli się w nyskich szpitalach. Stąd nie dziwi nikogo, że wizerunek św. Jakuba widnieje na nyskiej bazylice pod wezwa­niem św. Jakuba i św. Agnieszki.

Kiedy dwa lata temu odby­wał się w Rzymie I Festiwal Tury­styki Pielgrzymkowej Journeys of the Spirit (Wędrówki Ducha), Nysa promowała Polskę poprzez swój szlak św. Jakuba. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowa­niem, podobnie jak stale rosnąca popularność Camino. Podczas rzymskich targów miasto na­wiązało liczne kontakty, dzięki którym Nysa została wpisana do katalogu wystawców i popula­ryzatorów szlaków pielgrzymko­wych. Znana organizacja Opera Romana Pellegrinaggi, zajmują­ca się trasami pielgrzymkowymi, jest zainteresowana polecaniem Nysy pielgrzymom. Sukcesem nyskiej promocji w Rzymie było również uznanie przedstawicieli Santiago de Compostela, którzy zapowiedzieli zaproszenie Nysy jako Regionu Opole do promocji w Hiszpanii oraz udziału w roz­woju szlaku św. Jakuba.

Jarmark z roku 1501

Do Nysy trzeba przyjechać w przedostatnią niedzielę lipca. – Pielgrzymi idący traktem św. Jakuba, oznaczonym tradycyjnie muszlą, każdego roku w przed­ostatnią niedzielę lipca spotkają św. Jakuba otwierającego na ryn­ku w Nysie Jarmark Jakubowy, zorganizowany na podobieństwo jarmarku z 1501 roku. Warto nas wtedy odwiedzić – zaprasza Edyta Bednarska-Kolbiarz. W tym roku uczestnicy jarmarku do Nysy przybędą pieszo, konno, rowera­mi, a nawet kajakami. Ci, którzy chcieliby wziąć udział, mogą zgło­sić się, pisząc na: promocja@www.nysa.pl lub dzwoniąc do Biura Pro­mocji, tel. 77 40 80 522.

Obecnie w Nysie znajduje się 13 okazałych zabytkowych kościo­łów, kiedyś były ich dziesiątki. To właśnie nim Nysa zawdzięcza nazwę „Śląskiego Rzymu”. W sa­mym sercu miasta znajduje się okazała gotycka bazylika św. Jaku­ba i św. Agnieszki – z mnóstwem historycznych i architektonicz­nych bogactw i osobliwości. – War­to odwiedzić bazylikę i pomo­dlić się przy relikwiach nysanki, beatyfikowanej w 2007 roku Marii Luizy Merkert, założycielki Zgro­madzenia Sióstr św. Elżbiety, po­pularnych elżbietanek – opowia­da E. Bednarska-Kolbiarz. Warto zwiedzić Nysę szlakiem bł. Marii Luizy.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama