Wydawniczy Rok Miłosza

Przed nami kulminacja Roku Miłosza - otwarcie Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, które odbędzie sie 30 czerwca, w setną rocznice urodzin poety. Najważniejsze jednak, co podkreślał minister kultury Bogdan Zdrojewski, są książki opublikowane na Rok Miłosza, a zwłaszcza - nowe tłumaczenia jego wierszy.

Dużo nowości na Rok Miłosza przygotowała Fundacja Zeszytów Literackich. Już w styczniu do księgarń trafiła druga część szkiców Miłosza o Rosji "Widzenia transoceaniczne", w maju - tom korespondencji poety z Konstantym Jeleńskim. W przygotowaniu są wydania listów wymienianych przez Miłosza z Aleksandrem Watem i Olą Watową, a także książka Tomasza Venclovy "Mój Miłosz", zawierający szkice autora, wypisy z dziennika autora poświęcone autorowi "Rodzinnej Europy", a także dwugłos Venclovy i Miłosza o Wilnie.

Fundacja Zeszytów Literackich opublikuje też w tym roku "Portret podwójny" przedstawiający relacje łączące Jarosława Iwaszkiewicza oraz Czesława Miłosza oraz ich wizję Polski na tle kultury Europy. Czytelnik z kolei planuje publikację kolejnych dwu tomów korespondencji Czesława Miłosza i Jerzego Giedroycia, tym razem z lat 1964-2000.

Najważniejszą "miłoszowską" nowością Znaku jest wydana w maju książka określana, jako jedno z ważniejszych wydarzeń Roku Miłosza - najobszerniejsza z dotychczas opublikowanych biografia noblisty pióra Andrzeja Franaszka.

W księgarniach jest już także poszerzone wydanie monograficznego studium poświęconego twórczości poetyckiej Miłosza "Moment wieczny" Aleksandra Fiuta, a na jesieni ukaże się obszerne kalendarium życia poety przygotowane przez jego sekretarkę - Agnieszkę Kosińską - i uzupełnione o archiwalne fotografie i dokumenty w opracowaniu badacza twórczości noblisty - Kamila Kasperka. Kalendarium opublikuje Wydawnictwo Literackie, które przygotowało też wznowienia dzieł noblisty - w styczniu ukazała się "Rodzinna Europa", w marcu - "Wyprawa w Dwudziestolecie", a na jesień planowane jest wydanie "Spiżarni literackiej". Ukażą się też "Poezje wybrane" - dokonany przez samego autora i opatrzony posłowiem wybór liryki oraz zbiór tekstów Marka Zaleskiego "Zamiast. O twórczości Czesława Miłosza".

Korporację Ha!art wydała już książkę "Plus minus Atlantyda albo ukłony parzyste. Rzecz o Wisławie Szymborskiej i Czesławie Miłoszu" autorstwa Joanny Salamon. Inna "miłoszowska" nowość Korporacji Ha!Art to antologia "Rodzinna Europa. Pięć minut później" pod redakcją Grzegorza Jankowicza, gromadząca teksty współczesnych polskich poetów i krytyków literackich inspirowane esejami Miłosza. Wydawnictwo a5 zamierza wznowić debiut Miłosza "Poemat o czasie zastygłym". Bosz pod koniec roku wyda album "Czesław Miłosz. Sceny z życia poety". Autorką koncepcji albumu jest Agnieszka Kosińska, która dokonała wyboru zdjęć, wierszy, utworów prozatorskich i napisała wstęp. Znajdziemy tam również listy oraz wspomnienia, a wszystko to zestawione z fotografiami z różnych okresów życia poety. Bosz opublikował też w maju antologię wierszy Czesława Miłosza inspirowanych miejscami bliskimi poecie "Tak zwane widoki ziemi. Wybór wierszy", opracowaną przez Aleksandra Fiuta.

W.A.B. ma w planach wydawniczych książkę Emila Pasierskiego o relacjach noblisty z Jerzym Putramentem ""Miłosz i Putrament. Żywoty równoległe", a Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego publikację zatytułowaną: "Miłosz. Przewodnik Krytyki Politycznej".

Szczególnie ważne, zdaniem organizatorów programu Roku Miłosza, są nowe przekłady jego wierszy. Zaplanowano i dofinansowano ponad 50 nowych tłumaczeń, które ukażą się w 23 krajach. Wśród nowych przekładów noblisty na języki obce wyróżnia się tłumaczenie "Zniewolonego umysłu" a także "Rodzinnej Europy" na język chiński. Instytut Książki dofinansuje też nowe przekłady Miłosza m.in. na język litewski, estoński i rosyjski, na które przełożone zostaną m.in. "Zniewolony umysł", "Rodzinna Europa" oraz wybór tekstów Miłosza o Rosji.

Ważnym wydarzeniem Roku Miłosza będzie sprowadzenie do polskiej Biblioteki Narodowej części archiwum pisarza, które przechowywane jest w Berkeley. Resort kultury sfinansował zakup dla polskich zbiorów archiwum rodzinnego Miłoszów, w którym przechowywane są dokumenty pochodzące nawet z XVI wieku. Pod koniec 2010 roku Bibliotece Narodowej udało się zakupić zbiór listów Miłosza a także tzw. czarny zeszyt poety z wierszami z 1964 roku. Być może także w tym roku uda się sfinalizować zakup archiwaliów przechowywanych przez syna poety, Antoniego Miłosza.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama