Czerpanie historii

Tutaj nie ma wątpliwości, że epoki przemijają, czasy się zmieniają. Wciąż jednak trudno sobie wyobrazić świat bez papieru.

Chińczycy, którzy wynaleźli pa­pier, nie przypuszczali, że zro­bi on tak zawrotną karierę. Tani, dostatecznie wytrzymały, a przede wszystkim z dużym potencjałem - stał się podstawą cywilizacji, która potrzebowała utrwalić swoje licz­by, daty, wydarzenia i myśli.

Młyn i suszarnia

Okazały gmach tuż przy kra­jowej ósemce wita wszystkich wjeżdżających do Dusznik-Zdroju. Ogromne połacie dachów krytych gontem kontrastują z kolorowymi ścianami piętra. Wszystko razem robi wielkie wrażenie i zaskakuje, jeśli do­trze do świadomości, że oto mamy do czy­nienia z halą produkcyj­ną i suszarnią papieru. Tylko tyle. XVII-wieczny młyn papierniczy, unika­towy w skali świata zaby­tek techniki, kryje jednak w sobie o wiele więcej: opo­wieść o historii papieru.

Kolekcja papierów ze znaka­mi wodnymi, zbiór zabytko­wych urządzeń papierniczych, tablice poglądowe obrazujące etapy rozpowszechniania i ewolucji techniki papierniczej, a wreszcie wystawa sztuki, która z papieru i jego właściwości po­trafi stworzyć nowe światy - wszystko to w salach wystawienniczych dusznickiego zabytku.

Dodatkowo nie bez znaczenia wydaje się fakt, że lada moment dusznicki skarb zostanie uznany za trzeci z kolei obiekt w diecezji świdnickiej znajdujący się na bardzo krótkiej liście pomników historii.

Holender i trzeci wiek

Technologia produkcji papieru zmienia się z upły­wem czasu. Pozostaje jednak niezwykłe świadectwo wagi tego wynalazku i pewnie dlatego tak niezwykłą frajdę ma każdy, kto sam zrobi kartkę pa­pieru. Nie dziwi zatem, że w muzeum prawdzi­wym hitem jest czerpalnia. Tutaj, zgodnie ze średniowiecznym przepisem, za niewielką opłatą moż­na nie tylko poznać etapy powstawania papieru czerpanego, ale przede wszystkim samemu wziąć w produkcji udział (przy tej okazji poznaje się „holendra”, maszynę do wytwarzania masy papierniczej).

Muzeum jednak to nie tylko historia zatrzymana w eks­ponatach i rękodzieło. To także edukacja. Wśród 70 tys. zwiedzających rocz­nie ekspozycje spory odsetek to uczniowie (od przedszkolaków, po słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku), którzy biorą udział w lekcjach muzealnych: produkcji papieru, grafii, ekolo­gii, a już wkrótce obchodzenia się z banknotami i dokumentami.

-Dzięki przystępnemu i efektowne­mu pokazowi odkrywa się nie tylko wagę i wkład papieru w budowanie cywilizacji, ale przede wszystkim zaczyna się lepiej rozumieć zna­czenie przedmiotów i możliwości, jakie mamy dzisiaj do dyspozycji – zapewniają muzealnicy z Dusznik.

Zdaniem muzealnika

- Nasze muzeum to jedna z największych atrakcji regionu. Cieszymy się, że możemy nie tylko popularyzować wiedzę na temat papiernictwa, ale także inspirować do refleksji i zachęcać do odpowiedzialności za wszystko, co na papierze się znajduje. Nasze hasło „zaczerpnij historii” nie jest przesadzone. Dobrze oddaje klimat placówki i jest dla nas, muzealników, zachętą do coraz doskonalszej realizacji naszej misji. Zapraszam wszystkich czytelników do przekonania się osobiście o walorach naszego muzeum. Jestem pewien, że czas spędzony w naszych murach i w przepięknej okolicy jest godny wakacyjnego dnia. I jeszcze zdanie do zapracowanych: - Jeżeli jesteś wyczerpany codziennością, to wpadnij do muzeum zaczerpnąć emocji! – mówi Maciej Szymczyk, dyrektor muzeum, dr habilitowany Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista historii gospodarczej.

Zapraszamy od maja do października: 9.00-17.00 (pn.-pt.), 9.00 - 15.00 (niedz.). Od listopada do kwietnia: 9.00-15.00 (wt.-niedz.). tel. 74 86 69 248; www.muzpap.pl

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Więcej nowości

Reklama