Czapski & company

W Kurozwękach można zobaczyć już nie tylko bizony i kukurydziane labirynty.

Jako pierwsi nadzieję na to, że w pałacu powstanie kiedyś muzeum rodzinnych pamiątek, mieli Jadwiga Popiel i jej syn Marcin. Nie tylko starali się, by prezentowane tu przedmioty przetrwały, ale również by zo­stały zgromadzone i wyekspo­nowane w jednym miejscu. Pani Jadwiga stworzyła listę pamiątek z informacjami, gdzie obecnie się znajdują i w czyim są posiadaniu – mówi Agnieszka Wójcik, pra­cownik placówki.

Przy gromadzeniu ekspona­tów do przyszłego muzeum cała rodzina Popielów wykazała się zrozumieniem i chętnie przeka­zała placówce pieczołowicie przechowywane przedmioty. Dlatego zwiedzający mogą podziwiać pięk­ną Madonnę z Dzieciątkiem, dzieło włoskiego quattrocenta, oraz cen­ne srebrne zastawy.

Obok znaczą­cych dla Popielów pamiątek: zdjęć, listów, książek dokumentujących dzieje rodziny muzeum posiada w swoich zbiorach obrazy Piotra Michałowskiego, Henryka Sie­miradzkiego, Józefa Mehoffera oraz spory przegląd prac Józefa Czapskiego, zaprzyjaźnionego z przedwojennymi właścicielami pałacu w Kurozwękach.

– Płótna Czapskiego trafiły do Kurozwęk za sprawą Jolanty z Wańkowiczów, ciotki i matki chrzestnej Marcina Popiela, która chętnie je nabywała, doceniając talent malarza – wyja­śnia A. Wójcik.

Obrazy przekazało głównie Muzeum Narodowe w Kielcach, w którym jako depozyt znajdu­je się spora część kolekcji, wypo­sażenia pochodzącego z siedziby Popielów. – Bardzo cieszy nas zainteresowanie zwiedzających poszczególnymi eksponatami, o czym świadczą m.in. informacje, dokładniejsze dane na temat dato­wania czy proweniencji prezento­wanych przedmiotów – opowiada pani Agnieszka. – Ostatnio pewien pan zwrócił uwagę na datowanie pozłacanych sztućców, przesu­wając ich powstanie z roku 1863 na okres Księstwa Warszawskie­go. Ale na razie to hipoteza, cze­kamy na ostateczne potwierdzenie – dodaje.

Opiekę merytoryczną nad mu­zeum sprawuje prof. Jacek Grusz­kiewicz z Poznania. Ekspozycje można zwiedzać od wtorku do nie­dzieli w godz. 10.30–16.30.      

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama