Wschód coraz bliższy

Im dalej na wschód, tym piękniej. Tak było zawsze. W ostatnich latach można jeszcze dodać – coraz nowocześniej. Polska wschodnia stara się dogonić resztę kraju.

Polska B. To niezbyt fortunne określenie przylgnęło do wschodniej części naszego kraju. Niefortunne, bo naznaczające wschodnie regiony, kojarzone z czymś gorszym, zacofanym i pozbawionym wartości. Tymczasem każdy, kto choć raz posmakował uroków krajoznawczych i kulturowych Lubelszczyzny, Podkarpacia czy Warmii i Mazur – rozumie, jak krzywdzące jest zepchnięcie tych regionów do drugiej kategorii. Jednocześnie przez lata regiony wschodniej Polski były niedoinwestowane. To m.in. wynik tamtejszej struktury zatrudnienia i ograniczonych możliwości przemysłowych, a także braku odpowiedniej infrastruktury, w tym drogowej. A brak inwestycji, które mogłyby zmienić ten stan, pogłębiał przepaść między wschodnimi i zachodnimi regionami. W takim kontekście należy oceniać wartość Funduszy Europejskich realizowanych w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej. Na jego realizację ze środków unijnych przeznaczono prawie 10 mld zł. Program obejmuje takie obszary jak innowacje i przedsiębiorczość, drogi, uczelnie i turystyka. Dotąd udało się podpisać umowy na realizację projektów, których wartość dofinansowania wynosi już 6,5 mld zł. To potężny zastrzyk finansowy, obok środków pochodzących z regionalnych programów, wdrażanych przez samorządy województw.

Nauka ma przyszłość

Najświeższym owocem dobrego wykorzystania pieniędzy przeznaczonych na Program Rozwój Polski Wschodniej jest nowy budynek Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Jest wyposażony w nowoczesną aparaturę niezbędną do kształcenia przyszłych inżynierów. Ważnym elementem projektu jest powstanie Regionalnego Centrum Informatycznego. Nowa infrastruktura edukacyjna ma podnieść jakość kształcenia inżynierów informatyków w takich specjalizacjach, jak systemy informatyczne, systemy komputerowe czy systemy multimedialne. Władze uczelni i lokalni samorządowcy zdają sobie sprawę z tego, że dzięki tym projektom na atrakcyjności zyskają Olsztyn i Ełk. Z pewnością wielu przedsiębiorców będzie zainteresowanych zatrudnieniem kadry wykształconej w tak nowoczesnych laboratoriach. Podobnymi inwestycjami może pochwalić się Lublin, największy ośrodek akademicki w tej części Polski. Dwie uczelnie – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki Uniwersytet Lubelski – dzięki Programowi Rozwój Polski Wschodniej wybudowały imponujące budynki: Instytutu Informatyki (UMCS) i Instytutu Biotechnologii (KUL). W pierwszym znajdują się nowoczesne sale wykładowe, specjalistyczne pracownie, m.in. pozwalające na badania w dziedzinie robotyki, sztucznej inteligencji itp. Z kolei w ultranowoczesnym gmachu biotechnologii KUL studenci mają wszystkie niezbędne w tej rozwojowej dziedzinie narzędzia. Oprócz tradycyjnych przedmiotów związanych z biotechnologią, zajmują się również… węglem kamiennym. W Instytucie Biotechnologii prowadzi się m.in. badania, mające wykazać, dlaczego w polskich kopalniach dochodzi do wybuchu metanu i jak temu zapobiegać. Całość KUL-owskiego projektu kosztowała 41 mln zł, 21 mln zł pochodziło z Programu Rozwój Polski Wschodniej.

Jak przejechać miasto

Efekty programu przeznaczonego specjalnie na „ścianę wschodnią” widać też w rozwoju komunikacji oraz infrastruktury drogowej. Białystok, dzięki nowym autobusom, zmodernizowanym ulicom i ekranom informacyjnym na przystankach posiada teraz jeden z najnowocześniejszych w kraju systemów komunikacji miejskiej. Podobna rewolucja czeka w najbliższych latach Rzeszów. Ponad 300 mln zł z programu zostanie przeznaczonych na zakup 80 nowych autobusów, odnowienie ulic, wyznaczenie buspasów oraz zakup inteligentnego systemu transportowego wraz z platformą teleinformatyczną. Mieszkańcy Olsztyna po 50 latach ponownie zobaczą tramwaje na ulicach miasta. Będą dwukierunkowe, a w środku będzie można skorzystać z internetu dzięki połączeniu Wi-Fi. Powody do zadowolenia mają również mieszkańcy Ełku. Dzięki nowej 5-kilometrowej obwodnicy można ominąć miasto z północnej strony. Oprócz 5 km jezdni powstały dwa nowe wiadukty nad torami, tunel pod linią kolejową, most, drogi dojazdowe i ronda. Tam, gdzie droga przebiega przez osiedla, zbudowano ekrany akustyczne, a w pobliżu siedlisk zwierzęcych pod jezdnią powstały przejścia dla zwierząt.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg