Osiem skrzyń Miłosza już w Polsce

Archiwum Czesława Miłosza, przekazane w grudniu Bibliotece Narodowej przez syna noblisty, dotarło już z USA do Polski. Osiem skrzyń zawiera niezbadane jeszcze 103 notatniki Poety z lat 1974-2003, korespondencję, fotografie, dokumenty prywatne oraz złoty medal Nagrody Nobla.

Bezcenny zbiór rękopisów, dokumentów, fotografii oraz ogromna biblioteka polskiego Noblisty przekazane zostały Bibliotece Narodowej na mocy umowy zakupu podpisanej przez dyrektora BN dr. Tomasza Makowskiego z synem Czesława Miłosza, Antonim, dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Najcenniejsza część przekazanego archiwum to 103 niezbadane jeszcze notatniki z lat 1974-2003 - unikatowy zapis intelektualnej autobiografii noblisty, których zawartość stanowią codzienne zapiski oraz pierwotne wersje wielu utworów poetyckich i eseistycznych, m.in. książek "Hymn o perle", "Rok myśliwego", "Jakiegoż to gościa mieliśmy", "Zaraz po wojnie", "Wypisy z ksiąg użytecznych", "Traktat teologiczny".

W zbiorze są też maszynopis nieopublikowanej powieści "Miasto Sagana", materiały do pracy dydaktycznej na uniwersytecie Berkeley: programy seminariów, notatki do wykładów, prace studentów, zaproszenia na spotkania.

Do Biblioteki Narodowej trafiła też część korespondencji poety z pisarzami i ludźmi nauki: m.in. oryginały listów Jerzego Andrzejewskiego, Tadeusza Różewicza, Wisławy Szymborskiej a także dokumenty osobiste - w tym przedwojenne paszporty Czesława Miłosza, liczne odznaczenia i dyplomy, fotografie, kalendarze z notatkami;

Przekazywany zbiór uzupełnia znajdującą się już w BN bogatą kolekcję miłoszianów, obejmującą m.in. archiwum rodzinne Miłoszów (od XVI w.), korespondencję Noblisty oraz tzw. "czarny zeszyt" - przygotowany przez Czesława Miłosza w 1964 r., zawierający autografy 35 utworów poetyckich oraz autografy przekładów 28 wierszy innych poetów, ogłoszonych po jego śmierci w tomie Wiersze i ćwiczenia.

Obecnie zbiór rękopisów Czesława Miłosza w Bibliotece Narodowej jest największym w Polsce i drugim na świecie - po przechowywanym w Beinecke Library Uniwersytetu Yale w USA.

Archiwum Czesława Miłosza zostanie w BN poddane starannej konserwacji, opracowaniu i digitalizacji, a następnie udostępnione badaczom literatury.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama