Mit Galicji

Prezentacja dzieł czeskich symbolistów i wystawa poświęconą mitowi Galicji - to najważniejsze ekspozycje organizowane w tym roku przez Międzynarodowe Centrum Kultury (MCK) w Krakowie.

Jak podkreślił dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury prof. Jacek Purchla "Mit Galicji" jest zwieńczeniem projektu badawczego prowadzonego wspólnie z Instytutem Europy Środkowej w Wiedniu (IDM). "Będzie to próba spojrzenia na Galicję i związane z nią mity z perspektywy Polski, Austrii i Ukrainy. Ma w nas samych wywołać refleksję, czym była Galicja i jak różnie jest dzisiaj postrzegana" - mówił prof. Purchla.

W MCK będzie można zobaczyć: obrazy, rzeźby, mapy, filmy. Obiekty zostaną wybrane ze zbiorów polskich, ukraińskich i austriackich. Wystawa będzie pokazywana w Krakowie od 8 października 2014 r. do 8 marca 2015 r., a później będzie prezentowana w Muzeum Wiednia.

Wcześniej od 7 maja do 7 września 2014 r. zwiedzający będą mogli zobaczyć ponad 130 dzieł artystów czeskich na wystawie "Władcy snów. Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914. Będą to obrazy, rysunki, grafiki i rzeźby pochodzące z kilkudziesięciu kolekcji publicznych i prywatnych, m.in. prace Benesa Knuepfera, Jaroslava Spillara, Karela Hlavacka, Jana Preislera i Maxa Svabinskiego. Będzie to pierwsza tak szeroka prezentacja czeskiego symbolizmu w Polsce przygotowana we współpracy z Muzeum Sztuki w Ołomuńcu i wydawnictwem Arbor Vitae.

Międzynarodowe Centrum Kultury od lat zajmujące się Europą Środkową i jej dziedzictwem kulturowym planuje w czerwcu konferencję "Narody i stereotypy 25 lat później. Nowe granice, nowe horyzonty".

Będzie to nawiązanie do zorganizowanej w 1993 r. konferencji "Narody i stereotypy" , podczas której przedstawiciele różnych narodów mówili o stereotypowym widzeniu siebie i sąsiadów.

"Po 25 latach chcemy spojrzeć, co zmieniło się w naszym dialogu i naszym postrzeganiu się nawzajem z Rosjanami, Ukraińcami, Litwinami, Czechami, Słowakami i Niemcami, ale też chcemy spojrzeć (na narody i stereotypy) z nowej perspektywy relacji Bliskiego Wschodu i północnej Afryki z Europą, bo islamofobia to jeden z gorących tematów" - mówił prof. Jacek Purchla.

Jak powiedziała lider projektu "Narody i stereotypy" Joanna Sanetra - Szeliga konferencja będzie podzielona na cztery sesje: pierwsza będzie poświęcona stereotypom, druga będzie spojrzeniem na Wschód i politykę Partnerstwa Wschodniego, trzecia będzie poświęcona krajom Bliskiego Wschodu i północnej Afryki, a czwarta będzie próbą odgadnięcia, co stanie się z narodami i stereotypami w ciągu kolejnych 20 lat.

MCK uczestniczy także w przygotowaniach do Roku Polskiego w Rosji 2015. Centrum w ramach programu "Polska i Petersburg" przygotowuje wystawę i międzynarodowy kongres, które mają pokazać wielowątkowe związki pomiędzy Polakami i Rosjanami oraz wzajemne wpływy, których symbolem jest do dzisiaj Sankt Petersburg. "Dzięki tej wystawie mieliśmy szansę wglądu do carskich archiwów, w których są dziesiątki metrów archiwaliów dotyczących naszej historii" - mówił prof. Purchla.

Głównym rosyjskim partnerem programu "Polska i Petersburg" jest Międzynarodowa Fundacja Charytatywna im. Dimitra Lichaczowa, a współpracę przy wystawie, która będzie pokazywana w Twierdzy Pietropawłowskiej, zadeklarowały Muzeum Historii Sankt Petersburga i Państwowe Muzeum Historii Politycznej.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama