Wartości kapłańskie

Wartości w życiu osób duchownych stanowią fundament realizacji ich powołania, bowiem opierają się na nich ich codzienne wybory.

Wartości kapłańskie   Wydawnictwo Homini Aby życie – szczególnie kapłańskie – miało sens i smak, musi obfitować w idee, dla których warto poświęcić swój czas i zdrowie. Dlatego trzeba ciągle na nowo odkrywać i umacniać te wartości, które umożliwiają dostrzeganie znaczenia ofiary, wysiłku, wyrzeczeń itp.

Niniejsza książka jest próbą diagnozy zachowań współczesnych kapłanów pod tym względem. Opisuje siedem wartości, bez których realizacji kapłaństwo staje się pustą formą. Są to: prawda, wiara, powołanie, czystość, miłość, uczciwość i drugi człowiek. Autor jednak nie ogranicza się wyłącznie do opisu wartości i ich znaczenia, ale proponuje także metody i środki zaradcze, które pozwolą uchronić się przed negatywnymi skutkami zaniedbania troski o nie.

Jak napisał ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak: „książka ks. Mastalskiego winna się znaleźć w każdej kapłańskiej bibliotece, stanowiąc doskonałą pomoc zarówno w życiu duchowym, jak i w duszpasterstwie.

Sięgnąć do niej powinni nie tylko sami kapłani, ale także wszyscy, którym na sercu leży dobro Kościoła. Jest to bowiem zarazem solidnie naukowo osadzona próba diagnozy realizacji wartości w życiu księży, jak i swoiste kompendium duchowości kapłańskiej, a nawet przebogate źródło refleksji do medytacji oraz przykładów do katechezy i homilii.

W kolejnych rozdziałach zostały tu omówione takie wartości, jak prawda, wiara, powołanie, czystość, miłość, uczciwość i drugi człowiek. Autor nie zatrzymuje się jedynie na faktach z życia kapłańskiego, ale stara się dotrzeć do pragnień i motywacji, by następnie zaproponować konkretne kroki wewnętrznej terapii i solidny program życia duchowego.

W centrum jego uwagi odnajdujemy zasadę chrystocentryzmu i postawę miłości, która winna przenikać słuchanie słowa Bożego, ascezę, życie modlitewne i sakramentalne oraz kierownictwo duchowe”.

***

Mieliśmy dla Państwa 3 egz. niniejszej publikacji. Do każdego z nich dołączyliśmy też gadżety (m. in. koszulki) portalu Wiara.pl. Zadanie konkursowe jest następujące: należało przesłać nam trzy biblijne cytaty. Jeden dotyczący wiary, drugi miłość i trzeci, w którym mowa o bliźnim. Nagrody otrzymują:

Katarzyna Paczkowska z Wrocławia, Bartłomiej Biront z Zamościa oraz Małgorzata Muzyka z Gdańska

Gratulujemy, komplety prześlemy pocztą.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama