Wielokulturowy Śląsk Cieszyński

250 kościołów różnych wyznań chrześcijańskich ze 115 miejscowości prezentuje uruchomiony niedawno portal internetowy poświęcony świątyniom działającym na terenie Śląska Cieszyńskiego.

Swoistą bazę danych, wyznaczająca mapę wielowyznaniowego regionu, stworzył mieszkaniec Ustronia – emerytowany artysta plastyk, grafik i fotograf. 65-letni Zbigniew Niemiec przyznaje, że niełatwo jest dotrzeć osobiście do wszystkich kościołów na Śląsku Cieszyńskim. Liczy na wsparcie internautów w kompletowaniu informacji o historii budynku, o proboszczach sprzed wieków, o terminach nabożeństw.

„Będę wdzięczny za aktualne fotografie i stare pocztówki, za uzupełnianie zawartych na portalu wiadomości. Część kościołów jest przedstawiona bardziej szczegółowo, część niestety tylko zasygnalizowana. Oczekuję współpracy w uzupełnianiu informacji i w korygowaniu ewentualnych błędów. Będę wdzięczny za wszelkie uwagi, propozycje i sugestie” – zaznacza były nauczyciel i zastępca naczelnika miasta w Wiśle. Zachęca też do dalszej budowy bazy danych o ekumenizmie i wielokulturowości Śląska Cieszyńskiego.

Portal internetowy "Kościoły Śląska Cieszyńskiego" (www.kosciolysci.pl) prezentuje świątynie wszystkich wyznań w granicach Księstwa Cieszyńskiego – od Bielska do Ostrawy, od Strumienia do Jabłonkowa na Zaolziu. Z założenia ma być przedsięwzięciem non profit. Prezentuje ponad 250 kościołów parafialnych i filialnych oraz zborów 16 różnych wyznań chrześcijańskich. Strona informuje o historii świątyń, danych kontaktowych, terminach Mszy i nabożeństw, proboszczach, mapach dojazdu.

Aby uzyskać pozwolenie na fotografowanie niektórych wnętrz kościołów, Niemiec otrzymał specjalny list referencyjny od biskupa Tadeusza Rakoczego.

Struktura wyznaniowa Śląska Cieszyńskiego oddaje jego ekumeniczny charakter. Około 60 proc. mieszkańców Śląska Cieszyńskiego to wyznawcy Kościoła rzymskokatolickiego; 30 proc. to wyznawcy Kościoła ewangelicko-augsburskiego; 10 proc. stanowią wyznawcy innych wspólnot (Adwentyści Dnia Siódmego, Kościół Wolnych Chrześcijan, Zielonoświątkowcy, Kościół Chrześcijan Baptystów i inne). W Wiśle i w kilku okolicznych wsiach protestanci są większością.

Księstwo Cieszyńskie ze stolicą w Cieszynie istniało w latach 1290-1918. W latach 1290-1653 znajdowało się pod panowaniem miejscowej linii Piastów. W 1653 r. przeszło pod panowanie Habsburgów. Od 1722 r. książęta cieszyńscy pochodzili z dynastii książąt lotaryńskich, w latach 1767-1822 z dynastii Wettinów, a od 1822 do 1918 r. z dynastii Habsburgów lotaryńskich.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Więcej nowości