Pierścionek od Zbawiciela

Święta Katarzyna ze Sieny, żyjąca w XIV wieku tercjarka dominikańska, doktor Kościoła i patronka Europy, była mistyczką. Obraz przedstawia jej mistyczne zaślubiny z Chrystusem.

To prywatne objawienie opisuje szczegółowo bł. Rajmund z Kapui, który był spowiednikiem i kierownikiem duchowym Katarzyny. „Wtedy Pan jej powiedział:

»Ponieważ porzuciłaś dla Mnie wszelkie próżności i wzgardziwszy rozkoszami ciała, we Mnie samym szukasz rozkoszy swego serca w tym czasie, kiedy inni z twojego domu szukają uciechy w ucztach i przyjemnościach cielesnych, postanowiłem urządzić dla twojej duszy uroczyste święto moich z tobą zaślubin, bo tak jak obiecałem, pragnę poślubić cię w wierze«.

Gdy to mówił, ukazała się Najświętsza Dziewica, Matka Jego, św. Jan Ewangelista, chwalebny Apostoł Paweł, św. Dominik i razem z nimi prorok Dawid z harfą w ręku. Gdy zaczął grać słodką melodię, Boża Rodzicielka ujęła prawą rękę Dziewicy i kierując ją ku swojemu Synowi, prosiła, by zechciał zaślubić w wierze tę oto Dziewicę. Syn Boży, z uśmiechem wyrażając zgodę, wziął złoty pierścień z czterema perłami i przepięknym diamentem pośrodku i włożył go na palec Dziewicy, mówiąc:

»Zaślubiam cię w wierze, Ja, twój Stwórca i Zbawiciel i dopóki w niebie nie będziesz ze mną odprawiać godów wiecznych, niech ten ślub będzie nienaruszony. A teraz, moja córko, bądź mężna, bez żadnej zwłoki wykonuj wszystko, co zarządzi moja Opatrzność, bo jesteś zbrojna mocą wiary i wszystkie przeciwności szczęśliwie pokonasz«.

Po tych słowach widzenie skończyło się, ale na palcu pozostała obrączka, widoczna jednak tylko dla niej, a nie dla innych”.

Obraz przedstawia wiernie tę scenę, rozgrywającą się w czterech ścianach niewielkiej celi. Jezus, Maryja i święci ukazują się Katarzynie na złocistych, anielskich skrzydłach.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg