Miłosierne serce Boga

W tej niewielkiej książeczce ks. Kralka, opierając się na Piśmie Świętym, zachęca nas do stawania przed Bogiem w bezsilności, bo tylko w tej postawie dajemy Mu przestrzeń do działania.

Autor namawia nas do przyjrzenia się motywacjom, które nosimy w sobie, względem Jezusa i drugiego człowieka. Przedstawia nam Boga, który objawia swoją szaloną miłość i robi to z pełną czułością oraz cierpliwością.

Miłość ta swój największy wyraz ma na krzyżu. Jest to dla nas, chrześcijan, oczywiste, ale często zapominamy o tym, jaką cenę Jezus, Bóg-człowiek, zapłacił za nasze zbawienie. Ks. Krzysztof pisze: „Kiedy patrzysz na krzyż, nie możesz powiedzieć, że Bóg o tobie zapomniał. Gdy patrzysz na krzyż, nie możesz powiedzieć, że Bóg cię nie słyszy, że Bóg nie rozumie, że Bóg jest daleko”.

Ksiądz Kralka pokazuje nam Bożą optykę, której nie dostrzegamy. Perspektywa królestwa niebieskiego jest dużo głębsza. Bóg widzi i słyszy w naszej modlitwie nie tylko aktualny problem, ale także całą historię naszego życia wraz ze wszystkimi cierpieniami. Kiedy zaczniemy naśladować Jezusa, będziemy coraz bardziej widzieć jak On, słyszeć jak On i dokonywać tych samych dzieł, a nawet większych.

Książka zaprasza nas do ewangelizacji, bo ona jest także dziełem miłosierdzia. Bóg zachęca nas, aby wyjść jak Jego Syn do ubogich, potrzebujących i grzeszników. To jest droga dla każdego z nas.

Rafał Cempel

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama