Idźcie i głoście!

Słowo Arcybiskupa Katowickiego podczas pielgrzymki stanowej kobiet do Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej.

Piekary Śląskie, 20 sierpnia 2017

1. Powitania

Drogie Siostry! Witam Was serdecznie w Piekarach! Pozdrawiam utrudzone pątniczki z parafii naszej archidiecezji i diecezji sąsiednich. Witam wszystkie pokolenia kobiet! Szczęść Boże!Od razu składam Wam podziękowanie za rodzinne pielgrzymowanie: bo babcie przyszły z wnuczkami, a matki z córkami. Niektóre z Was przyniosły do Maryi nowe życie skryte pod sercem: witam kobiety w stanie błogosławionym, które noszą zaszczytne miano: „Matka”! Witam kobiety żyjące samotnie, oddane pracy zawodowej i misji Kościoła! Spośród nich szczególnie pozdrawiam osoby życia konsekrowanego: wszystkie siostry zakonne i kobiety instytutów życia konsekrowanego. A siostrom klauzurowym – zwłaszcza karmelitankom z Katowic i Tarnowa oraz wizytkom z Rybnika – „Bóg zapłać” za „omodlenie” dzisiejszej pielgrzymki i jej duchowe wspieranie. Po pielgrzymce napiszę do nich i zatelefonuję i poproszę, żeby w przyszłości pomodliły się bardziej precyzyjnie. Chodzi o tą pogodę. Żeby jednak na pielgrzymce jednak zawsze nam świeciło słońce. Nie tylko w sercu...

Witam kobiety w żałobie, które przeżywają ból po starcie najbliższych, zwłaszcza dziecka!

W imieniu wszystkich zgromadzonych witam kobiety, które obdarzyliśmy społecznym zaufaniem, udzielając im poparcia w wyborach parlamentarnych i samorządowych. Witam Panie Posłanki! Witam Panie Prezydent Miast: Rudy Śląskiej, Zabrza i Piekar Śl. oraz Panią Przewodniczącą Rady Miasta Katowice! Na ich ręce składam podziękowanie dla Samorządów zaangażowanych w Metropolitalne Święto Rodziny. Myślę, że samorządom możemy wszyscy powiedzieć: Szczęść Boże!

Witam kobiety świata kultury i nauki, służby zdrowia, edukacji i wychowania, panie reprezentujące wyższe uczelnie Śląska i środki społecznego przekazu. Przy okazji ogłaszam, że tegoroczną nagrodę „Lux ex Silesia” otrzymuje kobieta: profesor zwyczajny UŚ, znawca literatury, harcmistrzyni – pani Krystyna Heska-Kwaśniewicz. Przez to wyróżnienie chcemy Pani Profesor podziękować za dobro czynione na Uniwersytecie, za dobro czynione na rzecz Górnego Śląska. W osobie Laureatki doceniamy też środowisko Uniwersytetu Śląskiego, który w zbliżającym się roku akademickim będzie świętował jubileusz 50-lecia istnienia.

W Waszym imieniu słowa powitania kieruję do naszego dostojnego gościa, księdza kardynała Stanisława Ryłko. Ksiądz Kardynał od lat pracuje w służbie Stolicy Apostolskiej i Ojca Świętego. Za czasów pontyfikatu Jana Pawła II był między innymi odpowiedzialny za organizację Światowych Dni Młodzieży i przez 13 lat przewodził Papieskiej Radzie ds. Świeckich. Obecnie jest archiprezbiterem Bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie.

Życzymy Księdzu Kardynałowi – który ma swoje korzenie w archidiecezji krakowskiej – aby czuł się wśród nas jak w domu, jak w domu Matki. Przybywa przecież z bazyliki Matki Bożej Śnieżnej do bazyliki Matki Bożej Piekarskiej, od Maryi czczonej jako Salus Populi Romani (Ratunek Ludu Rzymskiego) do Maryi, która zawsze była Ratunkiem Ludu Śląskiego.

Księże Kardynale! Bóg zapłać za posługę słowa i przewodniczenie Eucharystii. Dziękujemy za pielgrzymowanie do Piekar i zapewniamy, że przyjedziemy z rewizytą!

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama