Czy Żydzi są winni śmierci Jezusa?

Nauczanie i czyny Jezusa były odbierane przez żydowskich liderów religijnych jako działalność wywrotowa wewnątrz judaizmu i podważanie ich religijnego autorytetu.

Dlatego Jezus miał sporo wrogów wśród Żydów i to oni wprost spowodowali Jego śmierć. Trzeba jednak pamiętać, że wszyscy pierwsi uczniowie Jezusa byli także Żydami. Osobisty grzech każdego z uczestników procesu i egzekucji osądzi Bóg.

Nie można jednak przypisywać zbiorowej odpowiedzialności za śmierć Jezusa wszystkim Żydom żyjącym w Palestynie w czasach Jezusa. Tym bardziej nie można rozciągać odpowiedzialności na innych Żydów w czasie i przestrzeni, opierając się na krzyku ludu „Krew Jego na nas i na dzieci nasze” (Mt 27,25). Niestety, takie oskarżenia chrześcijanie formułowali w przeszłości.

Nie należy przedstawiać Żydów jako odrzuconych ani jako przeklętych przez Boga, rzekomo na podstawie Pisma św. Wierzymy, że grzech każdego z nas dotyka samego Chrystusa. Dlatego Kościół nie waha się przypisać chrześcijanom największej odpowiedzialności za mękę Jezusa. Kiedy bowiem, jako wierzący w Chrystusa, zapieramy się Go przez nasze uczynki, podnosimy na Niego w jakiś sposób nasze ręce.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama