Półmetek konserwacji ołtarza Mariackiego

Konserwatorzy zaprezentowali dziś postępy kolejnego etapu prac przy renowacji średniowiecznego ołtarza głównego kościoła Mariackiego w Krakowie.

Obecnie odnawiane są tzw. rewersy ruchomych skrzydeł ołtarza. Prace przy drewnianym dziele wykonanym w latach 1477-1489 przez Wita Stwosza i zespół jego współpracowników są prowadzone od jesieni 2015 r. przez międzyuczelniany zespół z krakowskiej i warszawskiej ASP pod kierunkiem dr. Jarosława Adamowicza.

- Zbliżamy się do połowy zaplanowanych prac, ale ta najciekawsza dla wszystkich część: szafa główna jeszcze przed nami - poinformował kierownik prac konserwatorskich, prezentując rezultaty prac członkom Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. To SKOZK finansuje większość prac renowacyjnych arcydzieła, przed którym od wieków modlą się do Boga i Matki Bożej krakowianie oraz przybysze.

Do tej pory odrestaurowane m.in. zwieńczenie ołtarza z rzeźbami Boga Ojca, św. Stanisława i św. Antoniego oraz kwatery skrzydeł nieruchomych. Teraz trwają prace przy sześciu kwaterach skrzydeł ruchomych oraz przy predelli - dolnej części nastawy ołtarzowej.

- Kwatery rewersów skrzydeł ruchomych nie są w najlepszym stanie technicznym. Struktura drewna w wielu przypadkach jest uszkodzona i wymaga precyzyjnej pracy oraz wzmocnień - poinformował dr Adamowicz.

Prace konserwatorskie i badawcze przy zdemontowanych elementach są prowadzone na zapleczu ołtarza. Badania pozwalają m.in. określić stan zachowania drewna oraz ustalić ilość warstw malarskich, w tym tych oryginalnych i późniejszych przemalowań. Wg badaczy, 80 proc. konserwowanych obecnie elementów zachowało swą pierwotną warstwę malarską.

Działania badawcze i renowacyjne przy głównej szafie ołtarzowej rozpoczną się prawdopodobnie jeszcze w bieżącym roku. Zakończenie prac, mających kosztować ok. 14 mln zł, przewidziano na rok 2021.

Warto wspomnieć, że prace przy ołtarzu nie zaburzają rytmu sprawowania kultu w świątyni Mariackiej. Ich podzielenie na etapy umożliwia przez cały czas jego dostępność dla wiernych i turystów.

Czytaj także:

Miliony na ołtarz Mariacki

Wit Stwosz się nie zdziwi

Św. Stanisław i anioły

Bóg Ojciec pozostawił rękę

 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama