Metropolita Santiago o kulturze europejskiej

Kościół strzeże tych wartości, które przyczyniły się do wielkości kultury europejskiej. Jako chrześcijanie powinniśmy przekazywać światu nasze dziedzictwo, dawać świadectwo o prawdziwości wiary i moralności chrześcijańskiej – podkreśla abp Julián Barrio Barrio. Metropolita Santiago de Compostela rozpoczyna dziś wizytę w Polsce.

W Roku Jakubowym metropolita Santiago de Compostela przybył do Polski, by zachęcić Polaków do pielgrzymowania do grobu św. Jakuba Apostoła w Hiszpanii. Swoją wizytę rozpoczął od nawiedzenia jedynego w Polsce sanktuarium św. Jakuba – w Jakubowie k. Głogowa. Według wcześniejszych planów, miał tam przewodniczyć Eucharystii i wygłosić homilię. Ostatecznie jednak Mszy św., która rozpoczęła się o godz. 12.15 przewodniczył ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej bp Stefan Regmunt. Odczytano przygotowaną przez abp. Barrio Barrio homilię.

Metropolita Santiago podkreślił w niej, że zadaniem Kościoła jest „pokorna, ale i odważna interpretacja znaków czasu, które pojawiają się na skrzyżowaniu cywilizacji i historii”. Jak dodał, musi ona pokonywać rutynę, szukając nowych dróg dla ewangelizacji. „Napięcie, które wynika z głoszenia Ewangelii, dowodzi, że pełna harmonia między misją Kościoła i porządkiem tego świata nie jest możliwa i że świat wymaga nieustannej ewangelizacji” – zaznacza abp Barrio Barrio. Współczesny człowiek próbuje zastąpić Boga w ustalaniu porządku moralnego, tymczasem niezbędne jest całościowe spojrzenie na człowieka i na jego powołanie. Służba Kościoła jest przedłużeniem służby Chrystusa, a kluczem do zrozumienia chrześcijańskiej egzystencji jest “czynienie prawdy w miłości”.

Kościół strzeże tych wartości, które przyczyniły się do wielkości kultury europejskiej – przypomniał z mocą abp Barrio Barrio. “Niestety współczesna Europa odcina się od swych korzeni chrześcijańskich. Nie można jednak zrozumieć nowej Europy ducha, służącej pokojowi i solidarności między narodami, bez chrześcijaństwa, które ma w niej miejsce decydujące, choć nie wyłączne” – dodał, przywołując Jana Pawła II, który w katedrze w Santiago zauważył, że wiara formuje moralność, która nadaje sens życiu.

Zachęca chrześcijan, by dawali świadectwo o prawdziwości wiary i moralności chrześcijańskiej, propagując kulturę, która liczyłaby się z wymiarem duchowym człowieka, otwartą na Boga i na prawdę. Zaznacza przy tym, że fakt, iż chrześcijanie są jakby na marginesie, jest konsekwencją powierzchownej wiary, która nie wpływa na sposób życia. „Doświadczenie pozornej nieobecności Boga ciąży nie tylko na tych co się oddalili od Niego, ale też i na aktywnych członkach Kościoła” – podkreśla metropolita Santiago.

Arcybiskup przypomina świadectwo św. Jakuba, pierwszego męczennika wśród apostołów. „Syn Zebedeusza wzywa nas też do stawienia czoła dyktaturze relatywizmu, który nie uznaje żadnych norm obiektywnych, a za jedyną wartość uważa uleganie własnemu egoizmowi i zachciankom. Męczeństwo św. Jakuba przypomina nam o tym, że w sposób godny zapisują sie w historii tylko te osoby, które pozostają wierne korzeniom, które ukształtowały ich tożsamość”.

Około godz. 15.30 abp Julián Barrio Barrio odsłoni Muszlę Jakubową na ścianie budynku przy szybie SG1 należącym do kopalni Polkowice–Sieroszowice, który nosi imię św. Jakuba.

1 maja na Jasnej Górze arcybiskup Santiago de Compostela weźmie udział w pierwszym kongresie Bractwa św. Jakuba Starszego Apostoła i III pielgrzymce czcicieli i wiernych z parafii św. Jakuba. Weźmie też udział w Mszy św. na Jasnej Górze koncelebrowanej przez biskupów z udziałem duchownych uczestniczących w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kapłanów. W niedzielę, 2 maja, arcybiskup Santiago odprawi o godz. 12.15 Mszę św. w kościele św. Jakuba w Więcławicach Starych i spotka się z pielgrzymami na Drodze Św. Jakuba. Wieczorem uda się do Krakowa, gdzie nawiedzi Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. 3 maja spotka się w kurii krakowskiej z kard. Stanisławem Dziwiszem. Po południu odleci do Santiago.

Arcybiskup Julián Barrio Barrio urodził się 15 sierpnia 1946 roku. Ukończył wyższe seminarium w Astordze i tam też otrzymał święcenia kapłańskie. Uzyskał licencjat z teologii na Papieskim Uniwersytecie w Salamance, doktorat z historii na Gregorianum w Rzymie oraz licencjat z filozofii na Uniwersytecie w Owiedo. Od 1980 do 1992 r. był rektorem seminarium w Astordze i dyrektorem Centrum Studiów Teologicznych przy tym seminarium. 31 grudnia 1992 r. został mianowany biskupem pomocniczym w archidiecezji w Santiago de Compostela, a 5 stycznia 1996 r. papież Jan Paweł II mianował go arcybiskupem tej archidiecezji. Objęcie urzędu nastąpiło 7 lutego 1993 r. Od 2005 r. abp Julián Barrio Barrio kieruje pracami Komisji Apostolstwa Świeckich przy Konferencji Episkopatu Hiszpanii.

Homilia abp. Juliana Barrio Barrio

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama