Skąd Celtowie pod Opatowem?

Znaleziono niezwykle rzadką monetę. Naukowcy badają, w jaki sposób stater celtycki mógł trafić w to miejsce.

Późną jesienią 2019 roku do Delegatury w Sandomierzu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków trafiła znaleziona przypadkowo na terenie Opatowa niezwykle interesująca i rzadka moneta – stater celtycki, tzw. typu krakowskiego, z I wieku przed Chrystusem. Tego typu monet w całej Europie znaleziono mniej niż 20 egzemplarzy, a w Polsce odkryto dotychczas tylko sześć – informuje Marek Florek, sandomierski archeolog.

Jak dodaje, stater typu krakowskiego z Opatowa wykonany jest ze stopu składającego się w większości ze srebra. Przedstawienie na rewersie, nieco przypominające statek z masztem, jest trudne do zinterpretowania i ma zapewne charakter symboliczny. Odnaleziona moneta, podobnie jak znaleziony w 2006 r., również przypadkowo, stater z Kunowa mogą być śladem bezpośrednich kontaktów Celtów podkrakowskich z ludnością tzw. kultury przeworskiej, która w tym czasie zamieszkiwała tereny między Górami Świętokrzyskimi a Wisłą. Nie są to jedyne przedmioty pochodzenia celtyckiego znane z tych terenów. Między innymi w Dwikozach znaleziono wykonany z brązu naszyjnik w kształcie zębatej korony, w Błoniu koło Koprzywnicy fragment grafitowanego naczynia toczonego na kole, zaś w Tarnobrzegu-Zakrzowie ułamek szklanej bransolety celtyckiej. – Znaleziska te mogą też być dowodem na funkcjonowanie w ostatnich dwóch wiekach przed Chrystusem lokalnego szlaku komunikacyjnego prowadzącego z rejonu Gór Świętokrzyskich w okolice Sandomierza, gdzie łączył się on z przebiegającą wzdłuż Wisły jedną z odnóg tzw. szlaku bursztynowego – wyjaśnia Marek Florek. Jak dodaje, nie można również wykluczyć, że statery z Opatowa i Kunowa są śladem bezpośredniej penetracji Celtów w rejonie Gór Świętokrzyskich, być może poszukujących tutaj dogodnych do wydobycia złóż rud metali kolorowych i żelaza. – Bez względu na okoliczności, w jakich celtycka moneta trafiła do Opatowa, należy ją uznać za jeden z najciekawszych zabytków archeologicznych znalezionych w regionie świętokrzyskim w ostatnich latach – podsumowuje archeolog.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama