Słowo bez słów

Pod tą nazwą kryje się dziennik fotografa, Dawida Tatarkiewicza, który powstawać będzie od trzeciej dekady sierpnia do końca października bieżącego roku.

Pomysł polega na obrazowaniu fotografią słowa (lub frazy) zaczerpniętego każdego dnia z Biblii - niekoniecznie na podstawie czytań właściwych dla danego okresu liturgicznego. Od poniedziałku do piątku od rana podawane będzie wybrane słowo, a w ramach wieczornego posta zamieszczona zostanie jego wizualna interpretacja w formie fotografii.

Projekt zakłada również czynny udział Internautów. Są oni zaproszeni do własnej interpretacji słowa i przesłania powstałej w ten sposób pracy w ramach komentarza do podanego słowa. Każdego obowiązuje ten sam limit: jedna fotografia dziennie. Powstanie w ten sposób galeria prac „grupowiczów”, którzy z jednej strony szkolić mogą swój fotograficzny warsztat, a z drugiej praktykować rozwój duchowy. Zawsze bowiem podany będzie również fragment Pisma Świętego, z którego zaczerpnięto słowo/frazę.

Prezentowane miniwystawy z poszczególnych dni będą zapewne bardzo różnorodne - każdy uczestnik znajduje się przecież na innym etapie drogi fotograficznej. Całość stanowić ma wartościową i pouczającą galerię prac, która umożliwi kontemplację wybranego każdego dnia słowa.

Więcej na www.instagram.com/dawid.tatarkiewicz

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci.

*

Dawid Tatarkiewicz - urodzony w Poznaniu, doktor nauk biologicznych, fotograf. W twórczości fotograficznej akcent kładzie na aspekt kontemplacyjny, szukając w świecie stworzonym (najchętniej w przyrodzie) bram Raju, dzięki pięknu - nieutraconego, które stara się odczuć, utrwalić i pokazać.

Reaktywował Sekcję Fotografii Przyrodniczej Koła Naukowego Przyrodników UAM, pracami której kierował przez kilka lat; był współzałożycielem grupy twórczej OD.DO oraz właścicielem firmy fotograficznej Salon Wizualizacji Przyrody i Kultury ODONATA. Oficjalny fotograf 15-lecia firmy projektantki Gosi Baczyńskiej w warszawskiej Królikarni. Współautor fotosów na płytę Stanisława Soyki „Solo Recital”. Współpracuje z fotograficznymi agencjami prasowymi i ilustracyjnymi w Polsce i za granicą. Autor artykułów popularnonaukowych o treści biologicznej i zdjęć im towarzyszących. Laureat konkursów fotograficznych, uczestnik wystaw zbiorowych, autor indywidualnych.

Projekty fotograficzne realizował w oparciu o stypendia ZAiKS-u („Granica”, „Natura fotografii”). Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie sztuk wizualnych: fotografował wybrane klasztory męskie na terenie Wielkopolski; aktualnie prowadzi internetowy dziennik fotograficzny „Słowo bez słów”. Autor pokazów fotografii (na przykład ”Boże Wyspy” - o klasztorach, „Łąka pełna fotografii” - o przyrodzie), prezentowanych na zamówienie zainteresowanych podmiotów (bibliotek, muzeów, szkół, domów kultury, firm etc.). Prowadzi warsztaty fotograficzne zamawiane przez te podmioty.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama