Komiks z 1545 roku

W Międzyrzeczu odkryto malowidła z XVI wieku. - To ewenement w skali światowej - mówi konserwator sztuki Ryszard Żankowski.

Od 2009 r. w kościele św. Jana Chrzciciela trwają prace kon­serwatorskie. - Miał być zwykły remont prezbiterium, ale pod górną warstwą farby ukazały się malo­widła - mówi proboszcz parafii ks. Marek Walczak. Jak się później okazało, były to renesansowe poli­chromie z 1545 r.

- Nie było proble­mów z ustaleniem daty, ponieważ malarz sam umieścił ją na ścianie północnej obok loży kolatorów, opiekunów świątyni - wyjaśnia Ryszard Żankowski. Po odsłonię­ciu niemal całości ścian okazało się, że są pokryte scenami z Pisma Świętego i wizerunkami postaci hi­storycznych. - Nie są to może dzieła wybitne, ale zachowały się niemal w całości, tworząc klasyczny przy­kład Biblii pauperum, czyli Biblii ubogich. Z czymś takim spotka­łem się po raz pierwszy, bo zwykle odnajdujemy jedynie fragmenty – mówi z ożywieniem Ryszard Żankowski, który specjalizuje się w konserwacji malarstwa i rzeź­by polichromowanej.

Na ścianach można zobaczyć Ewę kuszoną przez węża o głowie kozła, jest scena Ukrzyżowania czy Sąd Ostateczny. Są też odnośniki do współczesne­go artyście czasu. Jest więc rycerz w charakterystycznej XVI-wiecznej zbroi, są kobiety w pięknych suk­niach oraz św. Wacław w pełnej zbroi z epoki. To wszystko zamknię­te jest niejako w ramy – imitacje architektoniczne żeber sklepienia, konsoli i służek oraz obramowań okien.

Historia powstania malowideł związana jest z osobą starosty Wacława Myszkowskiego, którego herb – Jastrzębiec znajduje się koło okna loży kolatora.

– Najprawdopodobniej przez ufundowanie naściennych malowideł chciał on u biskupa poznańskiego, pod którego jurysdykcją był Międzyrzecz uzyskać poparcie odziedziczenia przez syna Stanisława stanowisk miejscowego starosty – opowiada Ryszard Żankowski.

Te fakty zostały ujawnione pod czas sesji naukowej, zorganizowanej niedawno przez parafię św. Jan Chrzciciela i Muzeum w Międzyrzeczu. Miała ona na celu podsumowanie dotychczas wykonanych prac i zapoznanie z nimi mieszkańców miasta. W muzealnej sali starościńskiej oprócz międzyrzeczan obecni byli również włodarze miasta, wojewódzki konserwator zabytków i wicemarszałek województwa Maciej Szykuła, który objął sesję swoim patronatem. Prace konserwatorskie finansowane są głównie przez składki parafian przy wsparciu Ratusza.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama