Zagadka z obrazu

Muzealny magazyn to straszne miejsce. Oczywiście, spoczywającym tam dziełom sztuki żadna krzywda się nie dzieje, ale spotyka je tam najgorsze, co może się przydarzyć obrazowi czy rzeźbie – nikt ich nie ogląda. 60 obiektom z magazynów Muzeum Narodowego w Krakowie udało się.

Kiedy trwał remont Sukien­nic, obrazy z Galerii Sztu­ki Polskiej XIX Muzeum Narodowego zawisły gościnnie w Zamku Królewskim w Niepo­łomicach. Pierwszą prezentację „Sukiennice w Niepołomicach” w latach 2007-2010 obejrzało ponad 120 tys. zwiedzających. Remont szczęśli­wie się zakończył, dzieła wróciły na swoje stare miejsce i w niepołomickim muzeum zro­biło się pustawo. Po półtorarocznej przerwie otwarto dla publiczności nową ekspozycję: „Znane i nieznane”, czyli „Su­kiennice w Niepołomicach 2”.

Malarz bez dłoni

W ośmiu salach pokazano po­chodzące wyłącznie z XIX wieku 133 obrazy i 25 rzeźb ze zbiorów Muzeum Narodowego. Wśród au­torów są mistrzowie tego najlep­szego chyba w dziejach polskiego malarstwa okresu: Aleksander Gierymski, Artur Grottger, Jacek Malczewski, Piotr Michałowski, Maurycy Gottlieb, Wojciech Gerson, Franciszek Kostrzewski, Aleksander Kotsis, Leon Kapliński, Henryk Siemiradzki, Jan Stani­sławski, Leon Wyczółkowski, Olga Boznańska.

Zagadka z obrazu   GrZeGorZ KoZaKiewicZ/GN Obraz Michała Stachowicza, przedstawiający koronację cara Aleksandra I na króla Polski, pozostał niedokończony Pokazano również obrazy malarzy dziś raczej zapo­mnianych: Franciszka Wyspiańskiego, Ludomira Benedyktowicza, Józefa Unierzyskiego, Franciszka Żmurki, Jana Ciąglińskiego, a tak­że rzeźby Marcelego Guyskiego, Teodora Rygiera i Tadeusza Barącza. Ewenementem wśród nich był Benedyktowicz. Nie ze wzglę­du na wartość artystyczną jego obrazów, które nie wychodziły poza malarską poprawność. Arty­sta jednak malował nieźle, choć... nie miał dłoni. Stracił je w powsta­niu styczniowym. Paletę i pędzel trzymał w specjalnych metalo­wych uchwytach nałożonych na ręce.

Król Łokietek i car Aleksander

Większość dzieł eksponowano już poprzednio w Sukiennicach i Niepołomicach, ale 60 z nich pokazywanych jest po raz pierwszy. Tak jest na przykład ze świeżo odnowionym przez konserwatorów „Łokietkiem w grocie” Magdaleny Andrzejkowicz-Buttowt. Namalowana w stylu szkoły monachijskiej (autorka była absolwentką tamtejszej akademii) ogromna postać króla spoczywa na kamieniach, w tle wierni słudzy.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama