Arystokraci na emigracji

Jeszcze w listopadzie ukaże się książka „W jednej walizce" i płyta dvd z filmem „Raj utracony, raj odzyskany” opowiadające o dziejach przedstawicieli znanych polskich rodów arystokratycznych zmuszonych do szukania nowej ojczyzny w Kanadzie.

Pomysłodawczynią filmu jest Liliana Głąbczyńska-Komorowska, polska aktorka od ponad dwudziestu lat mieszkająca w Ameryce Północnej.

 „Wiosną 2006 roku, w ramach działalności mojej Fundacji zorganizowałam, w montrealskiej galerii wystawę pt.  „Dialog”, przybliżającą Kanadyjczykom polską sztukę – dawną i współczesną.  – mówi aktorka o tym jak doszło do realizacji filmu - W jednej sali wystawili swoje obrazy i rzeźby montrealscy znani artyści, a druga została zapełniona rodzinnymi  pamiątkami  polskich  ziemian  i arystokratów mieszkających w Rawdon, małym miasteczku położonym 100 km na północ od Montrealu. Piękno tych rzeczy przywiezionych z Polski  „w jednej walizce” oraz niesamowite historie z nimi związane podały mi pomysł stworzenia filmu dokumentalnego o tym specyficznym miasteczku zamieszkałym licznie przez polskie ziemiaństwo i arystokrację."

Na obu kontynentach amerykańskich jest to największe skupisko tych dawnych dwóch grup społecznych. Film o tytule zaczerpniętym z Miltona  „Raj utracony, raj odzyskany” został wyświetlony podczas wystawy i wzbudził duże zainteresowanie nie tylko wśród montrealskiej Polonii, ale także wśród publiczności kanadyjskiej, często nieświadomej,  że polska arystokracja w ogóle  istniała i że jej nieliczni przedstawiciele mieszkają w ich kraju. Reżyserię Głąbczyńska-Komorowska powierzyła fotografce  Beacie Gołembiowskiej.

W wywiadach arystokratów pochodzących z  rodzin takich jak: Czartoryscy, Czetwertyńscy, Komorowscy, Platerowie, Popielowie, Potoccy, Sapiehowie, Siemieńscy, Tarnowscy, Tyszkiewicze i Zamoyscy, zawarte są dzieje ludzi, którzy utraciwszy całe mienie, zabrane nielegalnie przez komunistów, zaczęli życie trzymając w ręku  symboliczną „jedną walizkę”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama