Przyciągnąć, czyli ożywić

Diecezja legnicka od marca będzie się reklamować w ogólnopolskich mediach. Za unijne pieniądze. Chce w ten sposób do swoich zabytkowych świątyń przyciągnąć kolejne rzesze turystów i pielgrzymów.

Od kilku lat Legnicka Kuria Biskupia regularnie składa wnioski do Unii Europejskiej o dofinansowanie remontów poszczególnych kościołów. Tym razem udało się zdobyć pieniądze na całą kampanię promocyjną. Będzie ona dotyczyć 36 kaplic i kościołów le­żących na terenie diecezji. Mowa o niebagatelnej kwocie 500 tys. zł.

– Na razie specyfikacja projektu mówi tylko o ogólnych założeniach kampanii. Rozpisaliśmy konkurs ofert i czekamy na wyłonienie zwycięzcy. To on ma nam zaproponować oryginalny, ciekawy i co najważ­niejsze spójny pomysł na promocję – mówi Roman Sakowski z biura ds. środków unijnych Legnickiej Kurii Biskupiej.

Kampania promocyjna ma ruszyć w już marcu przyszłego roku. Wtedy informacje o kaplicy św. Wawrzyńca na Snieżce, byłym opactwie w Krzeszowie czy sank­tuarium św. Jadwigi w Legnickim Polu znajdą się w największych ogólnopolskich mediach, portalach informacyjnych i turystycznych. Do tego celu zostaną wykorzystane najnowocześniejsze formy komunikacji, ale także tradycyjne środki promocji, jak ulotki i billboardy.

– Celem tego działania jest popu­laryzacja szlaku wiodącego przez poszczególne zabytki naszej diece­zji. Dzięki temu będą one chętniej odwiedzane przez turystów – uważa dyrektor Roman Sakowski. Ten proces ma także przynieść pienią­dze na prace remontowe w poszcze­gólnych świątyniach. Ten rodzaj promocji zabytków sprawdził się już podczas wieloletniego procesu informacyjnego o bazylice w Krze­szowie. Już dzisiaj są wymierne owoce. Z początkowych 20–30 tys. pielgrzymów i turystów w ciągu roku liczba ta dochodzi dziś nawet do 100 tys.

– Remontowanie ma słu­żyć odnowieniu poszczególnych budowli, ale trzeba je zawsze oży­wiać, czyli przyciągać pielgrzymów i turystów. To jest cel tej kampanii – deklaruje R. Sakowski.

Równolegle do kampanii diecezja promuje się w ramach Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Korzystając z praw członka organizacji, szeroko rekla­muje swoje atuty na wielu zagra­nicznych targach i wystawach.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama