Złotówki na historię

Środki na konserwacje zabytków rozdzielone. Najpierw jest trud, czyli składanie wniosków o dotacje. Dalej też jest trud, tyle że remontowy, a następnie rozliczeniowy. Potem zostaje już tylko podziwiać zabytkowe perełki, które zajaśniały na nowo.

W tym roku najwyższe dofinansowanie z ministerialnej puli w diecezji tarnowskiej otrzymał drewniany kościół w Szalowej. Dotacja w wysokości 650 tys. zł plus wkład własny będzie przeznaczona na zmia­nę pokrycia dachu.

– To pierwszy etap, potrzeba tam drugie tyle środków – mówi ks. Piotr Drew­niak. Kolejne 600 tys. zł przeznaczonych zostanie na remont dachu drewnianego kościoła w Łękach Górnych, a 500 tys. zł na kontynuacje prac kon­serwatorskich przy kościele w Przydonicy. Tutaj trafią też fundusze z budżetu województwa ma­łopolskiego. – To jeden z cenniejszych kościołów w Polsce. Znawcy oceniają go na równi z Dębnem Podhalańskim, z tym, że tamten jest bardziej roz­reklamowany i wpisany na listę UNESCO; Przydonica też na to zasługuje – dodaje diecezjalny konserwator zabytków.

Zbylitowska Góra   Joanna Sadowska/GN Zbylitowska Góra
W tym roku rozpoczniemy I etap odnowy wolno stojącej, zabytkowej dzwonnicy, która była całkowicie zniszczona po I wojnie światowej – mówi ks. proboszcz Józef Kaczmarski
W puli ministerialnej znalazły się fundusze na drewniane kościoły w Machowej i Biesiadkach oraz na konserwa­cję unikatowej drewnianej kaplicy pasyjnej na cmentarzu w Moszczenicy. Z kolei Urząd Mar­szałkowski dotować będzie prace remontowe przy kościołach, plebaniach, kapliczkach oraz cerkwiach. Część przeznaczona została również na ochronę tzw. zabytków ruchomych – ołtarzy, obrazów, rzeźb. W tym roku pieniądze przezna­czone będą m.in. na remonty dachu zabytkowego kościoła w Bobowej i plebanii przy kościele w No­wym Wiśniczu.

W Przydonicy kontynuowane będą dalsze prace konserwatorskie przy kościele z 1527 roku, a w Wilczyskach będzie renowacja dachu i fasady kościoła. W Łabowej będą pro­wadzone prace m.in. przy izolacji fundamen­tów dawnej cerkwi greckokatolickiej, podobnie w Gręboszowie. Sękowa otrzymała fundusze na remont elewacji, a Łukowice na prace konserwa­torskie przy XVI- i XVII-wiecznych malowidłach. W Starym Wiśniczu restauracji poddane zostaną zabytkowe polichromie, a w Tropiu i parafii MB Szkaplerznej w Tarnowie zabytkowe ołtarze. W sumie ponad 60 parafii otrzyma w tym roku wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego.   

«« | « | 1 | 2 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg