Rzeźby z Orawy

Bielsko-Biała, Dolny Kubin. W Galerii Sztuki Regionalnego Ośrodka Kultury prezentowana była wystawa rzeźb słowackich twórców ludowych z rejonu Ora­wy. To pierwsza tak obszerna prezentacja orawskiej rzeźby w Polsce.

Większość prac pochodziła ze zbiorów Orawskiego Ośrodka Kultury w Dolnym Kubinie. Poka­zano prawie 70 rzeźb autorstwa dziewięciu współczesnych arty­stów z całej Orawy. Reprezentu­ją oni różne pokolenia twórców – najmłodszy autor rzeźb ma 30 lat, a najstarszy skończył 92 lata.

Część z nich aktywnie uczest­niczy w beskidzkich plenerach oraz tutejszych konkursach i przeglądach.

– Łączy nas drew­no, bo w nim tworzymy po obu stronach granicy – mówił pod­czas wernisażu Stanislav Ondrík z Orawy. Bielska wystawa zor­ganizowana została w ramach transgranicznych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.                             

Gwarowy konkurs
Przy okazji informujemy też o gwarowym konkursie literackim dotyczącym ziemi żywieckiej. Co roku autorzy w każdym wie­ku opisują piękno beskidzkiej przyrody, żywieckich zwyczajów. Z tych pisanych wierszem i prozą opowieści wydawanych w pokonkursowych tomach powstała już spora skarbnica wiadomości o małej ojczyźnie.

Tematy są ważne, ale najważ­niejszy jest język, w którym zostały opisane. Chcemy zachęcić zwłaszcza młodych do pielęgnowania żywieckiej gwary i poznawania ro dzimych tradycji. Zależy  nam,  by czuli się z nich dumni – mówi Marek Jurasz, komisarz tegorocz­nego, organizowanego już po raz szósty przez Oddział Górali Ży­wieckich Związku Podhalan konkursu „Piykno jest nasa Ziymia Zywiecko”.

Utwory będą oceniane w ka­tegoriach poezja i proza oraz wie­kowych, a na najlepszych autorów czekają nagrody rzeczowe. Jury przyzna też główne trofea: Złote Pióra prezesa Górali Żywieckich. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 26 maja w Wę­gierskiej Górce.

Szczegóły na www.grojcowianie.org

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama