Kibicujemy kulturze

Wszystko zaczęło się od spotkań z muzyką ludową i czytania baśni Gustawa Morcinka. Od trzech lat w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach regularnie odbywają się zajęcia poświęcone pielęgnowaniu regionalnych tradycji.

Łączy nas miłość do gwary śląskiej, tradycji regionu oraz bogatej kultury wokalnej na­szych przodków – mówi wicedyrektor ośrod­ka Tadeusz Strassberger. W roku szkolnym 2009/2010 powstała inicjatywa pod nazwą „Spotkania z kulturą ludową”. Początkowo or­ganizatorzy bali się małego zainteresowania. Stało się jednak inaczej. – Kalendarz spotkań jest wypełniony na pół roku do przodu – twier­dzi szef placówki Piotr Pielka.

Też po naszymu
Propozycja Domu Kultury adresowana jest do szkół z terenu powiatu gliwickiego. Korzystają z niej jednak również uczniowie z ościennych gmin i powiatów.

– W naszych zajęciach warsztatowych uczestniczyły już dzieci z Zabrza oraz Rudy Śląskiej – wy­jaśnia Danuta Ejmocka, instruktor Śląskiego Teatru Obrzędowego. – Kibicujemy różnym drużynom, ale na boisku kultury łączą nas jedna gwara i dziedzictwo naszego regionu, które traktujemy jako wspólne bogactwo – do­daje wicedyrektor.

Uczestnicy zajęć zbierają się w zaimpro­wizowanej sali tradycji. W czasie spotkania dzieci mogą wszystkiego dotknąć, przymierzyć tradycyjne stroje, jak również wziąć udział w symulowanym gotowaniu regionalnych potraw. – Przydałby się nam na zajęciach piec do wypiekania śląskich przysmaków – mówi pani Danuta. Wyposażenie sali wciąż upięk­szane jest nowymi eksponatami. – Jest szansa na prawdziwy kaflok – uśmiecha się dyrektor chętnie przyjmujący rekwizyty, które poma­gają w prowadzeniu zajęć.

W czasie żywych lekcji instruktorzy nie tylko występują w strojach ludowych, ale wykonują również tradycyjne utwory muzyczne, zachęcając uczestników do śpiewu. – Godomy również po naszymu – wtrąca Piotr Pielka. Jak zauważają instruktorzy, uczniowie nie rozumieją wszystkiego, co dotyczy posłu­giwania się gwarą. Dzieci nie trzeba jednak zachęcać i z przyjemnością próbują swoich sił w godaniu.

«« | « | 1 | 2 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Więcej nowości