Powstał Klub Nauczyciela Regionalisty

Liczący 29 członków Klub Nauczyciela Regionalisty powstał w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach. Klub skupia nauczycieli różnych przedmiotów, którzy wprowadzają do lekcji zagadnienia z edukacji regionalnej.

"Członkami klubu są nauczyciele, którzy pasjonują się edukacją regionalną, poświęcają jej dużo czasu w szkole a także po zajęciach. Takich nauczycieli jest coraz więcej, dlatego zdecydowaliśmy, że warto założyć taki klub, który będzie ich wspierał, będzie takim forum wymiany doświadczeń oraz doskonalenia się metodycznego i merytorycznego" - powiedziała PAP opiekun Klubu Nauczyciela Regionalisty oraz nauczyciel-konsultant Małgorzata Łukaszewska.

Edukacja regionalna jest najczęściej prowadzona w ramach lekcji wychowawczych, a także języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii. "Podstawa programowa dopuszcza realizację zagadnień regionalnych w ramach lekcji. Nie ma nakazu a mimo to nauczyciele sami opracowują tematy, przygotowują materiały oraz różne projekty edukacyjne związane z regionalizmem" - dodała Łukaszewska.

Klubowicze będą się spotykali co najmniej kilka razy w roku szkolnym, aby omówić zaplanowane wstępnie tematy. Na początek będą zastanawiać się "Gdzie znaleźć miejsce na edukację regionalną w szkolnej rzeczywistości?". Wśród tematów znalazły się także: "Lux ex Silesia - nieznana średniowieczna historia Śląska", "Ikony śląskości - jak prezentować biografie wybitnych Ślązaków?", "Sztuka i architektura śląskich miast - bo Śląsk to nie tylko kopalnie!", "Śląska godka i jej miejsce w szkolnych klasach - godać czy mówić?", "Zapomniane obyczaje - folklor to nie obciach", "Turystyka jako forma edukacji regionalnej". Będą także rozmawiać o śląskich tańcach i tradycjach sportowych.

W tym roku zamierzają wydać publikację pt. "W kręgu Karola Goduli". Publikacja zawiera m.in. scenariusze lekcji, gry edukacyjne i materiały dydaktyczne opracowane przez nauczycieli a dotyczące edukacji regionalnej. Działalność przemysłowca Karola Goduli (1781-1848), który w XIX wieku przyczynił się do rozwoju Górnego Śląska oraz wsławił się działalnością społeczną będzie wiodącym tematen w tej publikacji.

"Jest coraz więcej nauczycieli, którzy zdają sobie sprawę, że trzeba mówić dzieciom i młodzieży o ich małej ojczyźnie. Coraz więcej z nich widzi potrzebę i celowość poruszania tych zagadnień w swojej pracy dydaktycznej. Właśnie w tym celu powstał Klub Nauczyciela Regionalisty" - dodała Łukaszewska.

Klub Nauczyciela Regionalisty powstał w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach. Skupia nauczycieli pracujących w przedszkolach i szkołach.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama