Pieśń o wojnie tureckiej

Trwa Rok Oskara Kolberga, więc dziś u nas ludowa pieśń, zanotowana przez tego wybitnego badacza:

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Pieśń o wojnie tureckiej

2014 r. został ogłoszony Rokiem Oskara Kolberga decyzją Sejmu. "Dorobek naukowo-badawczy Oskara Kolberga dokumentujący kulturę ludową XIX wieku jest imponujący ze względu na wszechstronny zakres jego zainteresowań kulturą ludu oraz geografię badań, obejmującą Polskę przedrozbiorową i obszary ludowych kultur Ukrainy, Białorusi, Litwy, Śląska, Słowian południowych, Łużyczan, Czechów i Słowaków" - napisano w uchwale.

Dziewiętnastowieczny badacz jako pierwszy zgromadził i uporządkował według regionów wiedzę na temat polskiej twórczości ludowej - muzyki, tańców, zwyczajów i mowy. Jednym z jego osiągnięć było zebranie ok. 10 tys. rodzimych melodii ludowych. Wyniki swoich badań zaprezentował w 33 tomach dzieła pt. "Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce".

W ramach obchodów realizowany jest program koncertów, projektów edukacyjnych, promocyjnych i wydawniczych. Instytut Muzyki i Tańca, organizator obchodów, chcąc przypomnieć twórczość kompozytorską Kolberga, w tym roku przygotowuje prezentację m.in. jego nieco zapomnianej opery "Król pasterzy".

Z okazji 200. urodzin badacza uruchomiono także aplikację na smartfony pt. "Śladami Oskara Kolberga", która pozwala na zapoznanie się z miejscami związanymi z jego życiem i działalnością.

«« | « | 1 | » | »»