Babcia i jej dom

Do bliższego zapoznania się ze św. Anną zaprasza o. Jozafat R. Gohly.

Książka powstała z kilku okazji: 250-lecia obchodów kalwaryjskich, 100-lecia groty lurdzkiej, a także kanonizacji Jana Pawła II – największego pielgrzyma na „górę ufnej modlitwy”.

Ojciec Jozafat Gohly, w którego dorobku pisarskim nie jest to przecież pierwsza publikacja poświęcona Górze Świętej Anny, tym razem skupia się przede wszystkim na postaci samej babci Jezusowej – św. Annie. Opisuje jej historię zawartą w apokryfach początków chrześcijaństwa.

Pisze o relikwiach przechowywanych w sanktuarium św. Anny, nie rozstrzygając o ich autentyczności – bo wiara poświadczona wieloma cudami jest ważniejsza od ścisłej wiedzy.

Autor oprowadza czytelnika po sanktuarium i dziejach kultu św. Anny. Szczególnie pieczołowicie analizuje artystyczne i teologiczne znaczenie cudownej figurki św. Anny Samotrzeciej („świętej z trzema głowami”, jak mawiają dzieci). Znakomicie uzupełniają tę część książki zdjęcia fragmentów figurki.

W części poświęconej kultowi św. Anny nie zabrakło kroniki pobytu na jej górze wybitnych postaci świata chrześcijańskiego, a także władców świeckich.

Osobny rozdział, rzecz oczywista, poświęcony jest związkom św. Jana Pawła II z tym miejscem.

Każdy rozdział kończy się modlitwą, by ta książka stała się prawdziwą duchową pielgrzymką.

***

Jozafat R. Gohly OFM. Dziękuję Bogu, że mogłem tam być. Ze św. Janem Pawłem II w Górze Świętej Anny. Biblioteka Sanktuarium Góry Świętej Anny, t. 12. Opole 2014, s. 189
«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg